Studiespesialisering

Ønsker du å studere på høyskole eller universitet? Da er studiespesialisering for deg. Du kan velge mellom realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. 

Hvorfor velge studiespesialisering? 

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:

  • matematikk og andre realfag
  • ledelse og økonomi
  • historie, politikk og psykologi
  • språk
  • andre teoretiske fag

Du bør være

  • interessert i å arbeide med teoretiske fag
  • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
  • interessert i å skrive eller regne
  • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Les mer om studiespesialisering på vilbli.no

Hvorfor velge Vardafjell videregående skole?

Vårt mål er å hjelpe deg å finne en god vei fra 10.klasse til studentlivet som venter deg etter videregående skole. For at du skal nå målet ditt tilbyr vi engasjerte lærere og medelever, godt samhold mellom elevene og fokus på læringsglede i alle fag.

Et studiespesialiserende utdanningsprogram gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse.

Ekstra fag på Vg1

Er du interessert i realfag kan du velge Forskningsklassen på Vg1, der du får det praktiske realfaget teknologi og forskningslære 1 allerede i første klasse. 

Om du ønsker det kan du også velge breddeidrett 1 som tilleggsfag på Vg1.

Dersom du velger å legge til teknologi og forskningslære 1 eller breddeidrett 1 tar du et programfag fra Vg2 mens du går på Vg1. Da ligger du et programfag på forskudd og har muligheten til å redusere til 25 timer i uken på Vg3.

Ungdomsbedrift - skaperglede, praksis og innovasjon

På Vardafjell jobber elevene med ungdomsbedrift i flere fag, både på medier og kommunikasjon og på studiespesialiserende. Å være en del av en ungdomsbedrift vil gi god praktisk erfaring som er gull verdt å ta med seg senere i arbeidslivet. Ungdomsbedriftene arbeider ut fra egne ideer, oppretter bedrift, driver produksjon, salg, har kunder, jobber med virkelige penger og fører regnskap.

På studiespesialiserende drives det ungdomsbedrifter først og fremst i faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling. Det er ett av fagene du kan velge dersom du ønsker en spennende framtid innenfor bedrift og markedsføring.

Studietid

Balansen mellom skole og fritid er viktig, og for å hjelpe elevene våre å få unnagjort mest mulig skolearbeid i løpet av skoledagen tilbyr vi studietid tirsdag og torsdag.

Søke skoleplass

Første året - Vg1  

Du går på skole i tre år, og du må ha både fellesfag og programfag i løpet av de tre årene. På Vg1 er alle fagene fellesfag, men du velger hvilket fremmedspråk og hvilken type matematikk du vil ha. Du finner mer informasjon om valg av matematikk i Vg1 her.

 Det er 30 timer i uken med undervisning i ulike fag.


Andre året - Vg2

På Vg2 har du færre fellesfag. I tillegg til fellesfagene, velger du tre ulike programfag, der minst to må være innenfor ditt programfagsområde. Du kan velge mellom realfag og språk, samfunnsfag og økonomi.

På Vg2 må du ha minimum ha 30 timer for å få godkjent vitnemål.

Tredje året - vg3

 På Vg3 fortsetter du med to av programfagene du valgte som fordypning på Vg2. I tillegg står du fritt til å velge et tredje programfag. 
Du har totalt 30 timer undervisning per uke.

 

Veien videre

Du oppnår studiekompetanse og kan ta høyere utdanning. Det betyr at du kan søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. 

Husk at noen studier kan ha spesielle opptakskrav. Dette bør du sjekke, før du velger fag.  

Du finner søknadsfrister og krav på samordnaopptak.no