Matematikk 1T eller matematikk 1P?

Fellesfaget matematikk i Vg1 har to ulike læreplaner, 1T og 1P

I 1T lærer du metoder og teori som skal brukes i videre opplæring i matematikk og holder alle dører åpne. 1P har mer fokus på grunnleggende matematikk hvor oppgavene omhandler hverdagslige situasjoner. Oppgavene i 1P er ofte tekstbasert. 

De to læreplanene er så ulike at undervisningen er i ulike grupper fra starten av skoleåret. Du som blir elev i Vg1 ved Vardafjell vgs., må derfor tenke gjennom dette på forhånd og ta et valg. Er du usikker ta kontakt med oss. 

Som grunnlag for valget må du være oppmerksom på følgende: 

Med 1T er det mest opplagt å velge et av programfagene R1/S1 videre i Vg2. Med et valg av 1P vil det mest naturlige være å fortsette med 2P i Vg2. Under ser du hva vi anbefaler: 

 

 

Strukturen på videregående er:  

Vg1: 

1P: For deg som ikke ønsker mer matematikk enn det som er obligatorisk. Faget krever mer tekstlesing enn 1T (5 uketimer). 

1T: For deg som liker matematikk og føler du har mestret faget godt på ungdomsskolen. De fleste mener 1T er mer krevende enn 1P (5 uketimer). 

Vg2: 

2P: Du tar det som er obligatorisk. 2P er en naturlig etterfølgelse av 1P (3 uketimer).  

S1: Programfag samfunnsfaglig matematikk. Du har interesse innen samfunnsfag/markedsføring/psykologi etc. (5 uketimer). 

R1: Programfag realfaglig matematikk. Du har interesse innen ingeniør/fysikk/kjemi/matematikk etc. (5 uketimer). 

Vg3: 

S2: En naturlig følge fra S1 (5 uketimer) 

R2: En naturlig følge fra R1 (5 uketimer) 

Vurderer du IB i Vg2/Vg3 anbefaler vi 1T. Det viktigste er god arbeidsinnsats og stor motivasjon (LINK). 

Går du i en 1T klasse må du etter første prøve ta et endelig valg om du skal fortsette på 1T eller evt. skifte til 1P. Etter dette må der søkes om skifte på bakgrunn av tungtveiende årsaker