Vardafjell vgs

Vardafjell vgs tilbyr studietid

Studietid er skoletimer som skal gi eleven mulighet til å jobbe mer på skolen ut fra egne behov. Timene skal gi elevene mulighet til å planlegge tiden og gi god utnyttelse av skoledagen. Elevene skal få mulighet til ekstra veiledning, kurs og prøveverksted, med ekstra hjelp av lærerne i tillegg til vanlig undervisning.

Vardafjell vgs har egen skolehage.

Vardafjell vgs har etablert skolehage på skolens område, utenfor det nye forskningsbygget. Skolehageprosjektet er et resultat av skolens tilknytning til Den Naturlige Skolesekken (DNS), og er en del av skolens satsing på bærekraft og miljø. Det er et mål at skolehagen skal bidra til læring og trivsel, at den brukes i de ulike fagene. I naturfag, samfunnskunnskap og geografi på Vg1 har hagen for eksempel bidratt til å oppfylle læreplanmål om utforsking, for eksempel gjennom å etablere blomstereng, setting av poteter, lage insektshotell og stier i hagen.  Les mer...

Aktuelt

  • Koronaviruset - informasjon og retningslinjer
    Rogaland fylkeskommunes felles temaside med informasjon for elever, lærlinger, foresatte og ansatte.
  • Skolestart for elever og foresatte
    Foresatte til elever under 18 år har tilgang til skolenes administrative system Visma InSchool. Logg på via ID-portalen på vardafjell-vgs.inschool.visma.no. Der vil du får tilgang til kontaktopplysninger, timeplan, fag og læreplaner...
  • UngdataLogo Ungdata-undersøkelsen 2022
    Ungdata-undersøkelsen gjennomføres blant elever i Vg1 og Vg2 på videregående skoler i Rogaland i uke 10-13. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med på fritiden. Ungdom gis mulighet til å fortelle hvordan det er...
Til toppen