Vardafjell vgs

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Elevundersøkelsen vil bli gjennomført i ukene 45-47 på Vardafjell vgs.

Skolene har ansvaret for at foreldre og foresatte til elever under 18 år blir informert om gjennomføring av Elevundersøkelsen.

Infoskriv og informasjon om Elevundersøkelsen finner du her.

Tilbake til en normal skolehverdag

Elever og ansatte går tilbake til en vanlig skolehverdag. Trafikklysmodellen skal bare brukes i helt spesielle tilfeller, etter lokale vedtak. Les mer i artikkelen fra kunnskapsdepartementet.

Lurer du på om du skal teste deg om du er nærkontakt kan du finne mer informasjon på nettsidene til FHI.

Unntak fra dokumentasjonskravet for fravær av helsegrunner ble gjeninnført 5. november med tilbakevirkende kraft. Dette betyr at elever som har fravær av helsegrunner kan skrive egenmelding (elever over 18 år), mens elever under 18 år må ha bekreftelse på fraværet fra foreldre. Man må melde fra til kontaktlærer samme dag som man er borte av helsegrunner. Det er viktig at man er klar over at man som elev har plikt til å melde fra ved fravær fra skolen. Les mer om gjeldende fraværsregler på utdanningsdirektoratet og kunnskapsdepartementet sine hjemmesider.

Vi minner om at de grunnleggende smittevernrådene gjelder:

  1. Syke personer skal ikke være på skolen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
  2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
  3. Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

Koronaviruset - informasjon og retningslinjer 

Rogaland fylkeskommunes felles temaside med informasjon for elever, lærlinger, foresatte og ansatte.

Gå til temaside om koronaviruset

Aktuelt

Til toppen