Vardafjell vgs

Hva er spesielt på Vardafjell for deg som skal starte i Vg1 høsten 23?

  • Elevmentorer.
  • Vardahjelpen.
  • Spill, film og litteraturklubb.
  • Studietid.
  • Vardafjell tilbyr som eneste skole Teknologifaget i eget nytt bygg til deg som starter i Vg1. Vi tilbyr også Breddeidrett i den nye idrettshallen. 
  • Aktuelt med utveksling til USA eller å ta Vg2+3 der all undervisning foregår på engelsk?  
  • Kreativ? Prøv Medier og kommunikasjon!

Les mer om dette her

Vardafjell vgs tilbyr studietid

Studietid er skoletimer som skal gi eleven mulighet til å jobbe mer på skolen ut fra egne behov. Timene skal gi elevene mulighet til å planlegge tiden og gi god utnyttelse av skoledagen. Elevene skal få mulighet til ekstra veiledning, kurs og prøveverksted, med ekstra hjelp av lærerne i tillegg til vanlig undervisning.

Vardafjell vgs har egen skolehage.

Vardafjell vgs har etablert skolehage på skolens område, utenfor det nye forskningsbygget. Skolehageprosjektet er et resultat av skolens tilknytning til Den Naturlige Skolesekken (DNS), og er en del av skolens satsing på bærekraft og miljø. Det er et mål at skolehagen skal bidra til læring og trivsel, at den brukes i de ulike fagene. I naturfag, samfunnskunnskap og geografi på Vg1 har hagen for eksempel bidratt til å oppfylle læreplanmål om utforsking, for eksempel gjennom å etablere blomstereng, setting av poteter, lage insektshotell og stier i hagen.  Les mer...

Aktuelt

Til toppen