Aktuelt

Bli med å snakk om det

Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv. I desember starter en ny folkeopplysningskampanje hvor målet er å forebygge selvmord. Rogaland fylkeskommune er med i kampanjen som minner oss om at det å spørre om selvmordstanker kan redde liv. Og at det er hjelp å få.

Det er Helse Vest som står bak kampanjen. I kampanjeperioden blir budskapet «Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv» presentert på utendørsplakater i bybildet og nettbannere i mange medier. Korte filmer om temaet blir delt i sosiale medier. Skuespiller Kristoffer Joner, tidligere fotballproff Erik Thorstvedt, basketstjernen Marco Elsafadi, bergensrapperen Myra og skuespiller Aleksandra Gjerpen fronter kampanjen.

 

   

 

Viktig å spre budskapet

– Selvmord er et stort samfunnsproblem som rammer den enkelte og familie og venner hardt og brutalt. Derfor er det så viktig å spre budskapet om at det er hjelp å få, og at det å snakke om selvmordstanker kan redde liv. Ofte tror vi at vi setter ideer i hodet på noen hvis vi bringer temaet på bane. Men det er faktisk motsatt, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Hun har vist et stort engasjement for temaet gjennom flere år, og er glad for at Rogaland nå får sin egen handlingsplan.

Handlingsplanen inneholder tiltak som skal fremme psykisk helse og forebygge selvmord blant elever, lærlinger og ansatte. Planen har også tiltak for hvordan vi kan støtte opp om kommunenes forebyggende arbeid mot hele befolkningen.

 

Hvordan skal du snakke om det?

Det er mange som på ulike måter strever i livet sitt. Erfaring viser at folk flest er redde for å spørre den de er bekymret for om de har selvmordstanker. Vet du hvilke tegn du skal se etter?

Helse Vest har laget en nettside med tips og råd, hva du skal se etter, hvordan du kan ta den vanskelige samtalen med en du er bekymret for og hvor du kan få hjelp. Her er også informasjon til pårørende og en egen side for fastleger, kommuner og skoler.

https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/behandling/psykisk-helse-og-rus/snakk-om-sjolvmord

 

Selvmord et stort folkehelseproblem

I Norge dør cirka 600 mennesker av selvmord hvert år. Det er nesten fem ganger så mange som i trafikken. I tillegg blir det antatt at mellom 3 500 og 7 500 personer årlig forsøker å ta sitt eget liv. Tallene er stabile over tid og det er ingen større regionale forskjeller. Men trass i det store omfanget, blir det ikke snakket om, og selvmordet kommer ofte overraskende på dem rundt.

– Vi må våge å bry oss og tørre å spørre om selvmordstanker. Å spørre har en beskyttende effekt, sier fylkesordføreren.

 

Handlingsplan og kampanje mot selvmord

· Rogaland fylkeskommune sin handlingsplan for selvmordsforebygging «Våg å bry deg» skal til behandling i fylkestinget 8. og 9. desember. I 2017 vedtok fylkestinget en nullvisjon mot selvmord.

· I Regjeringen sin nye handlingsplan for forebygging av selvmord, skal en nullvisjon bidra til at selvmordsforebygging blir prioritert høyere.

· Folkeopplysningskampanjen som skal forebygge selvmord blir i hovedsak å se i uke 50, 51 og i uke 2.

Rogaland fylkeskommunes felles temaside med informasjon for elever, lærlinger, foresatte og ansatte.

Foresatte til elever under 18 år har tilgang til skolenes administrative system Visma InSchool. Logg på via ID-portalen på vardafjell-vgs.inschool.visma.no. Der vil du får tilgang til kontaktopplysninger, timeplan, fag og læreplaner.

Informasjonsmøter for foresatte i Vg2 blir 31. august kl. 18.00 og for Vg1 1. september kl. 18. 

Vi gleder oss stort over å få lov til å ta imot dere til et nytt skoleår. Vg2- og Vg3-elever kommer tilbake til kjente rammer, mens for Vg1 er det spennende med ny skole. Elevmentorene våre fra Vg2 og Vg3 møter Vg1 første skoledag, og vil følge dere trygt gjennom året.

Når inntaket er klart (ca 8. august) vil vi sende ut en undersøkelse på sms til de elevene som har kommet inn. Her velger dere matematikk, språk og hvilken klassetype dere ønsker.

Ungdata-undersøkelsen gjennomføres blant elever i Vg1 og Vg2 på videregående skoler i Rogaland i uke 10-13. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med på fritiden. Ungdom gis mulighet til å fortelle hvordan det er å vokse opp i dag, kommunene og fylkeskommunene får kunnskap om oppvekstsituasjonen og undersøkelsen gir forskningsdata om oppvekstsituasjonen lokalt, nasjonalt og over tid. Den er rettet mot ungdom under 20 år. Undersøkelsen blir gjennomført i skoletiden, og det er frivillig å delta. I det vedlagte informasjonsskrivet kan dere lese mer om undersøkelsen, hvordan personvern blir ivaretatt, og om samtykke fra foresatte.

Ta kontakt med skolen på mail vardafjell-vgs@skole.rogfk.no, på telefon 52 70 99 10, eller direkte til kontaktlærer hvis du har spørsmål.

Rogaland fylkeskommune inviterer foreldre til digitalt informasjonsmøte om russetiden 2022.
Møtet vil bli direktestrømmet via nett og ledes av fylkesopplæringssjef Eiliv Fougner Janssen.
I møtet vil vi ha med elever, politiet, mobbeombudet, helsesykepleier og en rektor.
Aktuelle tema:
- Hvordan opplever vi russefeiringen i dag?
- Hva kan vi og dere gjøre for å skape en tryggere og mer inkluderende russefeiring?
- Gode råd til russeforeldre
- Hvor finnes det hjelpere om du er bekymret for din russ?
Les mer på: www.rogfk.no

https://www.facebook.com/events/5605012252858771/?ref=newsfeed

Gjelder Vg1-elever: Siste sjanse for å kjøpe datamaskin på PC-ordningen er 30. november

Alle elever ved de videregående skolene i Haugesund (både Vg1, Vg2 og Vg3 ) tilbys nå vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse. 

Klikk på lenken nedenfor for å se introduksjonsvideo om VIsmaInSchool.

Introduksjonsvideo

Fylkesordføreren inviterer russen til digitalt møte 7. april kl. 15–16.

Det er du som må velge, men vi hjelper deg på veien. Nå er tiden inne for å søke skoleplass. Husk å søke innen 1. mars kl 23.59

 

Skolen er nå tilbake på gult nivå fra og med onsdag 20.01.
Husk å holde 1m avstand utenfor klasserom og god hånd- og hostehygiene.
Er du i tvil om du bør teste deg for Covid-19 finner du mer informasjon på nettsidene til FHI. Du kan og ta kontakt med fastlegen din. 

Til toppen