Aktuelt

Hei,
så kjekt at du skal begynne hos oss på medielinjen. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal trives og få en spennende og kreativ utdannelse. Før skolestart vil vi komme med litt praktisk informasjon.

Den nye utgaven av veilederen for smittevern for videregående skole beskriver hvordan ulike tiltak kan iverksettes avhengig av situasjonen i en trafikklysmodell; grønt, gult og rødt nivå. Tiltakene tilpasses smittesituasjonen i samfunnet og andre faktorer i en totalvurdering.

Vi ønsker dere alle velkommen tilbake til skolen i uke 20. For at alle skal oppleve dette som trygt må vi fremover ivareta en rekke smitteverntiltak. Tiltakene under er rettet mot dere elever. I tillegg til disse er det egne tiltak for ansatte og renhold på skolene.

I løpet av fredag 08.05 vil det komme mer informasjon om gjenåpning av skolen. Alle elever oppfordres til å følge med på elevinfo på Its Learning. 

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener i videregående skole våren 2020. Privatisteksamener skal gjennomføres.

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses. May 2020 exams for 3IB er og avlyst. 

Dette er en ny situasjon for oss alle. Vi på Vardafjell skal gjøre vårt ytterste for å gi dere så god læring som mulig i ukene framover når skolen er stengt.

Vardafjell videregående skole er stengt fra og med 12.03 kl 13 og frem til påskeferien. Elevene får ikke fri, men skal få opplæring via its Learning/digitale løsninger

Basert på informasjon fra Utdanningsdirektoratet 04.03 vil følgende gjelde ut skoleåret 2019/2020:

Elever som har fravær av helsegrunner vil slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner.

Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut skoleåret 2019/2020. Fra skolestart høsten 2020 vil de vanlige kravene til dokumentasjon igjen være gjeldende.

Foreldre til elever under 18 år og elever som er myndige, kan selv skrive egenmelding. Unntaket fra fraværsreglene gjelder fra 4. mars 2020. Endringen gjelder både for fraværsgrensen i videregående, og for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående.

Les hele saken på sidene til Udir

 

Til toppen