Aktuelt

Skolene har begynt å bruke det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Du som foresatt får en egen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole.   

Russetida er allerede i gang, og ungdommene skal ta en rekke valg som kan være både utfordrende og vanskelige. 

Det blir fysisk oppmøte og vanlig undervisning for elever ved Vardafjell, fra og med onsdag 30. september, i tråd med de nye retningslinjene fra RFK.

Streiken blant bussjåførene fører til at ingen busser kjører i Rogaland. Det innebærer også at det hovedsakelig blir digital undervisning via digitale plattformer under streikeperioden.

Her finner du skoleruten for skoleåret 2020/2021. 

Fra skoleåret 2020-2021 innføres det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) ved alle videregående skoler i Rogaland. VIS blir tilgjengelig for elever og foresatte ved skolestart. 

Den nye utgaven av veilederen for smittevern for videregående skole beskriver hvordan ulike tiltak kan iverksettes avhengig av situasjonen i en trafikklysmodell; grønt, gult og rødt nivå. Tiltakene tilpasses smittesituasjonen i samfunnet og andre faktorer i en totalvurdering.

Vi ønsker dere alle velkommen tilbake til skolen i uke 20. For at alle skal oppleve dette som trygt må vi fremover ivareta en rekke smitteverntiltak. Tiltakene under er rettet mot dere elever. I tillegg til disse er det egne tiltak for ansatte og renhold på skolene.

I løpet av fredag 08.05 vil det komme mer informasjon om gjenåpning av skolen. Alle elever oppfordres til å følge med på elevinfo på Its Learning. 

Vardafjell videregående skole tilbyr muligheten til å ta breddeidrett eller teknologi og forskningslære på vg1. 

Til toppen