Pålogging til VIS, Visma InSchool

Klikk på lenken nedenfor for å se introduksjonsvideo for pålogging til VIS, Visma InSchool, for elever. Elevene kan velge pålogging via nettadressen vardafjell-vgs.inschool.visma.no og Feide, eller via appen.

Introduksjonsvideo

Foresatte logger seg inn via nettadressen vardafjell-vgs.inschool.visma.no og ID-porten. Foresatte har altså en annen veg for pålogging enn elevene.

Foresatte får tilgang til 
* timeplan med informasjon om rom og lærer
* elevens adresse og foresattes mobilnummer og mail, med mulighet til å redigere de to sistnevnte
* elevens fag, karakterer og fravær.
* læreplanene i fagene