Innlogging og tilgang for foresatte i vårt skoleadministrative system (VIS)

Skolene har begynt å bruke det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Du som foresatt får en egen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole.   

Målet med VIS er å legge til rette for og møte skolens framtidige behov ved å:   

  • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen   
  • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet   
  • digitalisere skoleadministrasjon – gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt   
  • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på   

 

Hvordan logger jeg inn?   
Bruk ID-porten for å logge deg inn. Når du bruker ID-porten, kan du velge om du vil logge deg inn med MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides. Husk at du må logge inn hver gang du bruker systemet. Det er hensynet til sikkerhet som er grunnen til det.


Innlogging VIS – Vardafjell videregående skole

vardafjell-vgs.inschool.visma.no 


Register dine kontaktopplysninger  
VIS henter navn og folkeregistrert adresse til elevens foresatte med foreldreansvar fra Folkeregisteret. Eventuell e-postadresse og telefonnummer hentes fra kontakt- og reservasjonsregisteret for de som ikke har reservert seg.

Foresatte kan også selv legge til e-postadresse og telefonnummer i VIS. 

Det er viktig at foresattes kontaktopplysninger er registrert i VIS slik at de kan motta nødvendig informasjon fra skolen, blant annet i forbindelse med beredskap. Vi setter pris på, og ber om at du legger inn opplysningene så raskt som mulig. Riktige kontaktopplysninger vil være med å sikre et godt samarbeid mellom hjem og skole og en god beredskap.  

Er du foresatt til elever som går på forskjellige skoler? Da ber vi deg om å registrere dine kontaktopplysninger på hver enkelt skole.   

 

Hva får du tilgang til som foresatt?  
Foresatte med foreldreansvar for elever under 18 år får tilgang til:

  • Egne kontaktopplysninger
  • Timeplan
  • Historikk
    (oppsummert fravær, halvårs-, standpunkt- og eksamenskarakterer, samt om eleven har skiftet skole eller avbrutt utdanningen)
  • Læreplan

Foresatte til elever over 18 år får ikke automatisk tilgang til informasjon i systemet.  Det er eleven selv som samtykker til skole-hjem samarbeid. Foresatte til elever over 18 år må samtykke til at skolen skal kunne legge inn foresatte og personopplysninger i systemet. 

Samtykke fra elev og foresatte vil gi foresatte mulighet til å logge seg inn i VIS, og åpne for at skolen kan dele opplysninger om elev som er over 18 år. Eleven kan gi foresatte tilgang til timeplaner, læreplaner, registering av kontaktopplysninger og fravær.   

Samtykke-erklæring for foresatte/elev over 18 år  
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10479/0/0/0/0/Samtykke_Elever_over_18_Foresatte_VIS.pdf?Company=rfk

Signert samtykke fra elev og foresatt må leveres til skolen. (Gjelder for elever over 18 år.)  

Problemer med å logge deg inn eller få tilgang?   

Vi anbefaler at du bruker nettleseren Chrome når du skal logge deg inn i VIS. Bytt nettleser om du opplever problemer med pålogging. Dersom du fremdeles ikke greier å logge deg inn, anbefaler vi deg å ta kontakt med skolen.  

Hvordan bruker jeg VIS?  

Systemet er oversiktlig og greit å bruke. Det skal være enkelt for deg som foresatt å finne fram. Se gjerne videoen som gir deg kort informasjon om hvordan du bruker systemet. 
VIS for foresatte - 

Bildetekst_video_visma (DOCX, 13 kB)

 
Les om behandling av personopplysninger i personvernerklæringen