Språk, samfunnsfag og økonomi

På Vg2 og Vg3 må elever som velger språk, samfunnsfag og økonomi ha minst to fag innenfor programområdet over to år. Alle programfag for språk, samfunnsfag og økonomi er femtimers fag, dvs 5 timer/uke på både Vg2 og Vg3.

Fagene i dette programområdet gir deg innsikt i deg selv og samfunnet du lever i. Vi tilbyr fag som vil lære deg mer om politikk, næringsliv og hvordan samfunnet vårt fungerer. Du får også et godt grunnlag for videre studier innen en rekke fagområder ved universitet og høgskoler.

Ved å velge fag innen språk, samfunnsfag og økonomi får du generell studiekompetanse. Trenger du spesiell studiekompetanse må du velge blant tilbudene våre innen realfag på Vg2 og Vg3. Er du usikker på hvilke fag du trenger i forhold til det du har tenkt å studere kan du lese mer om dette på sidene til Samordna opptak

 

 

Norge er et lite språksamfunn. Gode ferdigheter i fremmedspråk er av avgjørende betydning for internasjonalt næringsliv, høyere utdanning og forskning, for reiseliv og opphold i utlandet. I dag får vi mye informasjon om verden inn i via sosiale medier, og språk er viktig for å forstå medie- og kulturytringer i andre land.

 

 

Du kan velge å lære deg et nytt fremmedspråk på Vg2 ved å velge et nivå I språk eller velge å fordype deg ytterligere i fremmedspråket du har hatt siden 8.klasse ved å velge nivå III språk på Vg3.

 

Vi tilbyr følgende programfag innen språk, samfunnsfag og økonomi

 

Engelsk

Engelsk 1 (for Vg2)
Engelsk 2 (for Vg3)

 

Fremmedspråk (programfag)

 Fransk nivå III (Vg3)
 Spansk nivå III (Vg3)
 Tysk nivå III (Vg3)

 

Kommunikasjon og kultur

 Kommunikasjon og kultur 1 (Vg2) 
 Kommunikasjon og kultur 2 (Vg3)

 

Markedsføring og ledelse

 Markedsføring og ledelse 1 (Vg2)
 Markedsføring og ledelse 2 (Vg3)

 

Næringslivsøkonomi

Økonomistyring (Vg2/Vg3)
Økonomi og ledelse (Vg3) (bygger på økonomistyring)

 

Politikk, individ og samfunn

Sosiologi og sosialantropologi (Vg2/Vg3)
Politikk og menneskerettigheter (Vg3)

 

Psykologi

 Psykologi 1 (Vg2)
 Psykologi 2 (Vg3)

 

Rettslære

 Rettslære 1 (Vg2)
 Rettslære 2 (Vg3, Krever ikke Rettslære 1)

 

Entreprenørskap og bedriftsutvikling

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 (Vg2)
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 (Vg3)

 

Historie og filosofi

Historie og filosofi 1 (Vg2)
Historie og filosofi 2 (Vg3)

I tillegg til to programfag innen programområdet språk, samfunnsfag, økonomi kan du velge et fag fra annet programområde, f.eks.  breddeidrett eller et realfag.

TILLEGGSPOENG
Tar man fremmedspråk nivå III som programfag på Vg3 får man 1 språkpoeng. Totalt kan du få fire poeng for realfag og språk. Les mer om språkpoeng på sidene til Samordna opptak