Studietid

Studietid gir elevene mulighet til å utnytte skoledagen ut fra egne behov. Dette skoleåret er det studietid tirsdag og torsdag. I studietimene kan elevene arbeide selvstendig med fag, få veiledning av faglærere og få ekstra tilbud i forskjellige fag.

I studietid:

  • velger du selv hvilke fag du vil jobbe med.
  • kan du du sitte på klasserom med vakt - gjør leksene dine og øve til prøver.
  • får du tilbud om veiledning før prøver.
  • kan du delta på matteverksted hver uke.
  • blir du tilbudt repetisjonskurs i for eksempel fremmedspråk og nynorsk
  • vil du få om eksamenstrening.
Elever sitter rundt et gruppebord med og jobber på Mac. - Klikk for stort bilde