Realfag

På Vg2 og Vg3 må realfagselever ha minst to realfag over to år. Alle programfag for realfag er femtimers fag, dvs 5 timer/uke på både Vg2 og Vg3.

 

 

 

På ganske mange studier må du ha bestemte realfag for å være kvalifisert søker. Dette kalles spesiell studiekompetanse. Det er særlig til naturvitenskaplige og tekniske studier, men også økonomiske studier, det er krav om realfag for å komme inn. Eksempel på dette er medisin-, tannlege-, ingeniør- og noen arkitektstudier.

 

Alle detaljene knyttet til spesielle opptakskrav  for ulike studier kan du lese mer om på sidene til Samordna opptak. Du kan også ta kontakt med vår YoU-rådgiver May Britt Haugland på mail may.britt.haugland@skole.rogfk.no.

Skolen har en egen Forskningsklasse på Vg1 for realfagsinteresserte elever. Lærerne som underviser i realfag har alle kompetanse innen realfag. Alle realfagene vi tilbyr gir tilleggspoeng/realfagspoeng og noen er sentrale for å oppnå spesiell studiekompetanse.

 

Skolen tilbyr følgende realfag:

 Biologi 1 og 2
 Fysikk 1 og 2 (bygger på hverandre, dvs du må ha fysikk 1 for å kunne velge fysikk 2)
 Geofag 1 og 2
 Informasjonsteknologi 1 og 2
 Kjemi 1 og 2 (bygger på hverandre)
 Matematikk for realfag R1 og R2 (bygger på hverandre, matematikk 1T anbefales som grunnlag)
 Matematikk for samfunnsfag S1 og S2 (bygger på hverandre)
 Teknologi og forskningslære 1 og 2 

 

Realfagspoeng

Det gis inntil 4 tilleggspoeng for realfag (realfagspoeng) i Kunnskapsløftet. Alle realfagene gir 0,5 poeng, bortsett fra Matematikk R2 og Fysikk 2 som gir 1,0 poeng hver. Les mer om dette på sidene til Samordna opptak