Forskningsklassen

Forskningsklassen ved Vardafjell er et ledd i realfagssatsingen i Rogaland. Det er kun Vardafjell i nordfylket som har dette tilbudet. Det er en studiespesialiserende Vg1-klasse, men elevene er ekstra interesserte i realfag og ser ofte for seg en framtid med realfagsstudier.

I Forskningsklassen kan elevene ta programfaget teknologi og forskningslære 1 i tillegg til de vanlige fagene.

Tar eleven vanlig antall programfag i Vg2, gjerne realfag med Teknologi og forskningslære 2 som et av dem, er han/hun et programfag på forskudd i Vg3. Disse frigjorte timene kan eleven bruke til å ta et ekstra programfag på Vardafjell, eller som ekstra frigitt tid (5 timer mindre undervisning/uke) til de andre krevende fagene på Vg3.

Målet med Forskningsklassen er å ruste elevene til et framtidig arbeidsliv der mange av jobbene sannsynligvis vil kreve realfagskompetanse, forståelse av teknologi og gode samarbeidsegenskaper.

Flere av fagene på Vg1 knyttes opp mot bedrifter i nærområdet. Vi får besøk av mennesker med realfagsbakgrunn som arbeider i bedrifter lokalt, og vi drar på bedriftsbesøk for å se hvilke arbeidsoppgaver realister og ingeniører har. Det gjelder særlig i teknologi og forskningslære 1, men også i andre fag.

 

Vindmøller ToF1 - Klikk for stort bilde    

 

Som elev i Forskningsklassen vil du i enda større grad jobbe med forsøk og utforskende problemstillinger enn i en vanlig klasse på studiespesialiserende. Det er også mer fokus på tverrfaglig samarbeid mellom de ulike fagene på Vg1.

 

 

Det naturlige valget for de fleste elevene i Forskningsklassen vil være fordypning i noen av realfagene matematikk (R eller S), fysikk, kjemi, biologi, geofag, IT eller teknologi og forskningslære 2 på Vg2 og Vg3. Dette er et spennende tilbud til deg som liker realfag. Det anbefales derfor at elever som velger Forskningsklassen på Vg1 velger matematikk 1T. 

 

TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE 1

Dette er et spennende programfag som gir tilleggspoeng ved opptak til høyere studier. I faget jobber vi blant annet med laserbrenning og gravering, robotbygging, dataloggere, vindmøller, 3D-tegning/printing  og rakettbygging. Faget har fokus på praktisk jobbing med realfaglige problemstillinger. De aller fleste vurderingene i faget er knyttet til prosjekter, og det er kun en prøve hele skoleåret.