Skolemiljø

Mobbing

Vi har nulltoleranse for mobbing og krenkelser. 

 

Dersom du som elev eller foresatt opplever en mobbesituasjon enten selv eller mot andre, er det viktig at man varsler straks. 

Varslingen vil vanligvis gå til kontaktlærer, rådgiver, trinnleder, rektor eller en annen av skolens ansatte. 

 

Aktiviteter som skaper samhold