Elevmentorene

Vardafjell er en del av Drømmeskolen - det vil si at vi anvender en modell for styrking av godt og inkluderende skolemiljø utarbeidet av Voksne for barn.

Modellen omfatter hele skolen, og målet er å skape et læringsmiljø hvor elevene opplever trygghet og tilhørighet. Der alle elever får brukt ressursene sine og hvor den psykiske helsen til den enkelte elev fremmes. Modellen jobber ut fra et helsefremmende perspektiv.

Drømmeskolen er et godt tiltak når skolen ønsker å:

  • etablere rammer og verktøy for et helhetlig arbeid med det psykososiale læringsmiljøet i skolen
  • øke kompetansen hos ansatte om hvordan man kan jobbe for et godt psykososialt miljø
  • styrke relasjonen mellom elever og mellom elever og ansatte
  • styrke elevenes tilhørighet, deltakelse, mestring og motivasjon
  • øke elevenes motivasjon for å fullføre og bestå
  • bruke elevene som ressurser i et systematisk arbeid for å fremme et godt psykososialt læringsmiljø

 

Elevmentorene

Den viktigste delen av Drømmeskolen er at vi rekrutterer elever fra Vg2 og Vg3 som blir elevmentorer. De kurses før skolestart, og er med og bygger klassemiljø i Vg1-klassene fra første skoledag. Elevmentorene samarbeider tett med kontaktlærerne, og deltar i gjennomføringen av ulike bli-kjent aktiviteter og sosiale opplegg gjennom hele skoleåret.

Klikk for stort bilde

Til toppen