Elevenes miljøkomité

Siden 2017 har elevene på Vardafjell hatt sin egen miljøkomité. Elevenes miljøkomité jobber sammen med lærernes miljøkomité for at Vardafjell skal bli en grønnere skole.

Komitéen har som mål å engasjere rundt miljøsaken og er åpen for alle elever som ønsker å være med.

Skoleåret 2019-2020 består komitéen av 10 elever, og har blant annet planer om å arrangere miljødag, søppelryddedag, sykkelaksjon og klesstativ for brukttøy.
Brukttøy klesstativet - Klikk for stort bilde 

Har du lyst å bli med?
Kontakt Isabell Jørgensen i 2stc (leder) eller Thomas Eide Wennesland (lærerkontakt)