Valg av programfag på medier og kommunikasjon

I tillegg til de tradisjonelle skolefagene skal mediaelevene på Vg2 og Vg3 velge andre fordypningsfag/programfag, både innen medier og kommunikasjon og studiespesialiserende retning.

Du kan velge tre programfag selv, ett på Vg2 og to på Vg3. De valgfrie programfagene kan være videre spesialisering innen medier og kommunikasjon og/eller fag fra et annet program­område i studiespesialiserende utdanningsprogram (for eksempel noen av realfagene eller språk, samfunnsfag og økonomi). 

For skoleåret 2020/2021 tilbys Vg2 elevene mediefaget bilde (5t/uke).

Vg1 elevene kan velge mellom matematikk 1P og matematikk 1T. De som velger matematikk 1T på Vg1, kan velge å erstatte matematikk 2P (3t/uke) med matematikk R1 (5t/uke) eller matematikk S1 (5t/uke) på Vg2. Elever som har valgt R1/S1 matematikk på Vg2 kan velge å fortsette med matematikk R2/S2 på Vg3 som det ene valgfrie programfaget (5t/uke). Det er dermed mulig å få spesiell studiekompetanse og realfagspoeng mens man går på medier og kommunikasjon på Vardafjell. 

Vg1 elever som ikke har valgt fremmedspråk i ungdomsskolen kan allikevel søke på medier og kommunikasjon. De må da ha nybegynneropplæring i språk på Vg1 (Fransk nivå I) og fortsette med fransk på Vg2 og Vg3. De som har Fransk I vil få ett valgfritt programfag mindre på Vg3, da de må fortsette med fransk (5t/uke).

Til toppen