Inntaksregler til IB på Vardafjell vgs

Elever som ønsker å søke på IB-linjen må på lik linje med alle andre elever gjøre dette på Vigo innen 1. mars hvert år. I tillegg skal det sendes en egen utfyllende søknad direkte til skolen. 

Skolen vurderer hvilke søkere som er kvalifiserte og anbefaler hvem som skal få tilbud. Fylkeskommunen fatter vedtak om inntak. Les mer om hvordan du kan søke på IB her.            

Følgende kriterier blir benyttet for opptak (se i tillegg School Admission Policy  (PDF, 143 kB) og Application letter (DOCX, 91 kB))

 • Søkere må ha fullført utdannelse tilsvarende Vg1 studiespesialiserende eller studieforberedende utdanningsprogram
   
 • Særlig faglig og sosialt modne elever som har fullført Matematikk 1T og Vg1 naturfag i 10.klasse kan søke om opptak
   
 • Elever som har fullført MYP5 (eller særlig faglig og sosialt modne elever som har fullført MYP4) kan søke om opptak 
   
 • Søkere fra internasjonalt mobile familier kan prioriteres
 • Fremmedspråklige søkere må ha gyldig oppholdstillatelse i Norge for å få tilbud om plass
 • Konkurransepoeng regnes ut ved å legge sammen alle standpunktkarakterene fra Vg1 (untatt kroppsøving). Karakterene i fagene engelsk, naturfag og T-matematikk teller dobbelt. Elever som vurderer IB må velge T-matematikk. Karakteren 4 eller bedre i engelsk er et absolutt krav. De tre karakterene i norsk (muntlig, skriftlig og sidemål) regnes om til en karakter.  
 • Normalt vil elever med karakteren 2 eller 3 i fagene T-matematikk, engelsk og naturfag fra Vg1 ikke bli tatt opp. Elever med karakteren 3 i T-matematikk kan unntaksvis bli tatt opp, men det anbefales da at eleven velger laveste nivå i matematikk, Mathematics Applications and Interpretation SL (Mathematics AI SL), som dekker S1+S2/R1 kravet for videre studier i Norge.
 • Totalt bør eleven ha fire i karaktersnitt fra Vg1. Unntak kan gjøres alt avhengig av hvilken fagkombinasjon en ønsker å ta på IB.
 • Alle søkere kalles inn til samtale med skolens YoU-rådgiver og/eller IB-koordinator. Resultatet av samtalen vil også være med i vurderingen for opptak. Det er helhetsinntrykket av eleven som blir lagt til grunn for opptak. Det er skolens Admissions comittee som avgjør hvilke elever som tas opp.  

For ytterlige spørsmål om opptak kontakt YoU-rådgiver May Britt Haugland (may.britt.haugland@skole.rogfk.no) eller IB-koordinator Gro Torill Steinsnes Nypan (gro.nypan@skole.rogfk.no)