Matematikkfagene på IB

Det finnes to ulike matematikkfag på IB: Mathematical Applications and Interpretations HL/SL and Mathematical Analysis and Approaches HL/SL 

Eleven velger ett av disse fagene på enten HL eller SL-nivå og følger det i to år. Alle matematikkfagene på IB forutsetter at eleven følger matematikk 1T på Vg1.

 • Mathematical Applications and Interpretation Standard Level (Maths AI SL) (3 t./uke) - Gir kompetanse som tilsvarer R1.
  Applications and Interpretation SL er for elever som ikke har realfagstudier som mål. Emnene er vinklet mot en praktisk anvendelse av matematikk, og det er et spesielt fokus på behandling av datasett.
   
 • Mathematical Applications and Interpretation Higher Level (Maths AI HL) (5 t./uke) - Gir kompetanse som tilsvarer R1 + R2.
  Applications and Interpretation er for elever med mål innen realfag. Emnene tar utgangspunkt i den teoretiske delen av matematikken og anvendes i utpreget grad i praktiske situasjoner. 
   
 • Mathematical Analysis and Approaches Higher Level (Maths AA HL): (5t/uke - nettbasert) - Gir kompetanse som tilsvarer R1 + R2.
  Analysis and Approaches HL er for elever med en særlig interesse for teoretisk matematikk. Faget krever at eleven er spesielt selvstendig og strukturert. Undervisningen foregår som selvstudie på nett via Pamoja Education - les mer om Pamoja Maths AA HL her.
   
 • Mathematical Analysis and Approaches Standard Level (Maths AA SL): - Gir kompetanse som tilsvarer R1 + R2.
  Skolen tilbyr ikke dette faget.

Ved utenlandske universiteter kreves vanligvis et av HL-fagene dersom en skal studere realfag, men det varierer fra lærested til lærested og må undersøkes individuelt. Les mer om hvilke IB-fag du bør velge til studier med spesielle opptakskrav i Norge på Samordna opptak. De ulike matematikkfagene på IB vil gi deg realfagspoeng på samme måte som de norske matematikkfagene. Du kan lese mer om realfagspoeng på nettsiden til Samordna opptak.

Rådgiveren på Vardafjell og matematikklærerne på Vg1 hjelper elevene å velge riktig nivå på matematikkundervisningen på IB. Mer informasjon om de ulike matematikkfagene på IB kan du finne her og her