Hvordan søker jeg på IB?

Alle som søker IB, må på lik linje med alle andre elever gjøre dette på www.vigo.no innen 1. mars hvert år. I tillegg skal det sendes en egen utfyllende søknad direkte til skolen (application letter).

Søknaden skal inneholde et 400 ord motivational letter med beskrivelse av blant annet hvorfor man ønsker å begynne på IB-linjen. I tillegg skal det sendes med siste karakterer man har fra den skolen man går på ved søknadstidspunktet.

IB-kurset regnes for å være akademisk og utfordrende. Søkere bør derfor ha et godt grunnlag i de mer akademiske fagene og være motivert for skolearbeid, les mer om dette på nettsidene til IBO. Gode engelskkunnskaper er også å foretrekke ettersom undervisningen foregår på engelsk, bortsett fra i fagene norsk og annet fremmedspråk.

Les nøye informasjonen i vår admissions policy (DOCX, 68 kB) og fyll deretter ut søknaden om opptak: application letter (DOCX, 128 kB)

Til toppen