Handelsgymnaset som ble studieforberedende skole

Skolen har bakgrunn som byens handelsgymnas fra 1946 og handelsskole (fra 1961), og flyttet inn i nåværende lokaler i 1980. I dag er det lite som minner om det opprinnelige handelsgymnaset, men elevene holder fremdeles fast ved blårusstradisjonen.

Skolen startet opp 5. september 1946 under navnet Haugesund Handelsgymnasium. Det var næringslivet og handelsstanden i byen som var pådriverne for å få etablert dette utdanningstilbudet i byen. I 1961 kom handelsskolen med, og skolen skiftet navn til Haugesund Handelsgymnasium og Handelsskole. 

Vardafjell ute sommer - Klikk for stort bilde  I forbindelse med den nye loven om videregående opplæring som ble vedtatt av stortinget i 1974, ble skillet mellom den høgre skolen og handelsgymnaset opphevet. I tråd med dette ble navnet i 1977 endret til Vardafjell videregående skole. Skolen var nå en skole med tilbud innen allmenne fag og handel- og kontor. I januar 1980 flyttet skolen inn i de nåværende lokalene ved Spannavegen.

I forbindelse med skolens 50-års jubileum i 1996 ble det utgitt en bok om skolens historie.

 

IB og medier- og kommunikasjon

Tilbudet innen Handel og Kontor forsvant i forbindelse med innføringen av Reform94. I 2001 startet Vardafjell videregående skole med tilbud innen den nye studieretningen Salg og Service. Dette tilbudet ble overført til Haugaland videregående skole i skoleåret 2005/2006. Samtidig startet skolen med et utdanningstilbud innen medier- og kommunikasjon. I 2004 startet skolen med internasjonal IB-linje - International Baccalaureate.

 

Dagens lokaliteter

Bygningsmassen har gjennomgått en betydelig oppgradering de siste årene. Nytt flott bibliotek og nye rådgivingskontorer med veiledningssenter ble tatt i bruk skoleåret 2006/2007. Dessuten er det bygd nye arbeidsplasser for lærerne. Resepsjonen er ombygd, elevkantinen utvidet og det er nytt spiserom for ansatte. 

Høsten 2020 var skolen klar med et helt nytt realfagsrom som gir muligheter til å videreutvikle satsningen på forskning og kreativ undervisning på skolen. I tillegg ble Vardafjellhallen utvidet, og en helt ny hall og nye garderober var klare fra høsten 2020.