Medier og kommunikasjon

På medier og kommunikasjon får du muligheten til å utvikle dine kreative evner. Du lærer å kommunisere, lage og produsere innhold til avis, film, radio, TV og digitale medier. I tillegg lærer du om foto og grafisk design. Du får generell studiekompetanse, og ikke minst høy digital kompetanse.  

Hvorfor velge medier og kommunikasjon?

 

Du lærer

  • fortellerteknikker innen tekst, lyd og bilde
  • om mediepåvirkning, mediehistorie og journalistikk
  • å utforme budskap, uttrykk og layout
  • bruk av form, farge, lys og lyd som virkemiddel
  • å videreutvikle din digitale kompetanse
  • teoretiske fag

Du bør ha

  • god skriftlig og muntlig uttrykksevne
  • estetisk sans og godt fargesyn
  • interesse for informasjonsteknologi og digitale medier

Les mer om medier og kommunikasjon på vilbli.no

Hvorfor velge medier og kommunikasjon på Vardafjell videregående skole?

 Medier og kommunikasjon er et programområde med mange unike muligheter. Her får du jobbe med både praktiske og teoretiske fag. Det første året får du grunnleggende opplæring i programvare og utstyr som du trenger for å lage gode produkter i mediebransjen. På Vg2 og Vg3 får du mer frihet til å fordype deg i det du er spesielt interessert i, gjennom valg av programfag

 

 

Ved å velge medier og kommunikasjon vil du videreutvikle dine kreative evner og digitale ferdigheter, som vil være verdifullt i alle typer studier etter videregående skole. Dette vil også være etterspurt kompetanse i din fremtidige yrkeskarriere. 

 

 

På medier og kommunikasjon får du jobbe med tekst, foto, film, lyd, nye medier og grafisk design. Du lærer å utforme budskap, velge riktig uttrykk, layout og hvilke virkemidler du kan bruke for å nå fram med budskapet ditt.   

 

Velger du medier og kommunikasjon, vil du også få jobbe med entreprenørskap. Da får du muligheten til å etablere din egen ungdomsbedrift sammen med andre elever. Dere vil da starte, drive og avslutte en ekte inntektsbringende bedrift i løpet av ett skoleår.    

I tillegg til praktisk undervisning lærer du deg å forholde deg til mediene på en bevisst og kritisk måte. Du lærer hva som er lov og ikke lov i mediene, hvordan man blir påvirket og hvordan du kan avsløre hva som er sant og ikke sant i mediene.

Med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Om du ønsker spesiell studiekompetanse, vil vi tilrettelegge for at du kan få tatt matematikk R1+R2 eller S1+S2 mens du er elev hos oss på medier og kommunikasjon.

Søke skoleplass

Første året - Vg1

Du går på skole i tre år, og du må ha både fellesfag og programfag i løpet av de tre årene. På Vg1 velger du hvilket fremmedspråk og hvilken type matematikk du vil ha. 
Det er 35 timer undervisning i uken, og 25 timer er fellesfag og 10 timer er faste programfag.


Andre året - Vg2 

Du har færre timer i fellesfagene og flere timer i programfag enn på Vg1. 

På Vg2 kan du velge hvilket valgfritt programfag du ønsker, og timene (5 timer) brukes enten til videre spesialisering i medier og kommunikasjon eller til programfag fra andre programområder i studieforberedende utdanningsprogram. Hvilke programfag du kan velge, er avhengig av skolens tilbud

Det er 35 timer undervisning i uken, og 20 timer er fellesfag og 15 timer er programfag. 

 

Tredje året- Vg3

Du har færre timer i fellesfagene og flere timer i programfagene enn på Vg2. 

På Vg3 kan du velge to valgfrie, og timene (10 timer) brukes enten til videre spesialisering i medier og kommunikasjon eller til programfag fra andre programområder i studieforberedende utdanningsprogram. Hvilke programfag du kan velge, er avhengig av skolens tilbud

Det er 35 timer undervisning i uken, og 15 timer er fellesfag og 25 timer er programfag. 

 

Veien videre

Du oppnår generell studiekompetanse og kan ta høyere utdanning. Det betyr at du kan søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Husk at noen studier kan ha spesielle opptakskrav. Dette bør du sjekke, før du velger fag. 

Du finner søknadsfrister og krav på samordnaopptak.no