Internasjonal klasse

I denne klassen er det økt fokus på internasjonale problemstillinger. Den passer supert for deg som er opptatt av å forstå det som skjer i Norge sett i sammenheng med det som skjer i verden rundt oss. Det brukes mer tid på å forstå de globale utfordringene i framtiden.

Gode språkkunnskaper og ferdigheter kan åpne mange dører for deg i valg av fremtidig yrke. Ønsker du å utvikle høy kompetanse og gode ferdigheter i engelsk bør du satse på den Internasjonale klassen på Vg1.

Bilingval undervisning

Skolen vår legger vekt på å ha en internasjonal profil. Gode engelskkunnskaper er blitt stadig viktigere. Selv ved studier i Norge, er store deler av litteraturen på engelsk. I tillegg øker antallet norske studenter som studerer i utlandet. 

For å få en god tilnærming til dette, vil skolen i tre fag, naturfag, samfunnsfag og geografi, tilby bilingval (tospråklig) undervisning. Da vil læreplanmålene i disse fagene, lærebøker, prøver, eksamen være på norsk som vanlig, men læreren vil undervise på engelsk i en del av timene, ca 20-30%. Eleven står fritt til å bruke norsk der han/hun ønsker det. 

 

Forsmak på IB

Undervisning på engelsk kan være en nyttig erfaring med sikte på senere studier, eller som en forsmak for de som vurderer å begynne på IB-linjen (International Baccalaureate) ved Vardafjell på Vg2. Den Internasjonale klassen fører ikke med seg en forpliktelse til å søke på IB, og man trenger ikke ha gått i denne klassen for å søke på IB på Vg2. Men det er en stor fordel for de som tenker på IB, eller bare ønsker å styrke sine engelskkunnskaper, å få velge Internasjonal klasse på Vg1.

  

Til toppen