Internasjonal klasse på Vg1

Som IB skole ønsker Vardafjell å ha et internasjonalt fokus. Derfor vil alle elever som begynner på Vardafjell vgs få tilbud om å kunne velge Studiespesialiserende klasse med internasjonalt fokus. Denne klassen kan gi deg en forsmak på IB. Det kan også være klassen for deg om du tenker på utveksling, eller bare ønsker økt internasjonalt fokus og være med i en klasse hvor en del av undervisningen foregår på engelsk.

Det betyr blant annet at ca. 20 -30 % av undervisningen i en del fag foregår på engelsk. Vanligvis gjelder dette naturfag, geografi og samfunnsfag. Bøkene er fremdeles på norsk og du kan velge om du snakker engelsk eller norsk. Klassen følger vanlig studiespesialiserende løp. Målet er at det skal være IB lærere som underviser i flere av fagene i denne klassen, og at arbeidsmåter og undervisning dermed gjøres mer lik det som er vanlig på IB. Dette vil føre til at elevene vil få et bedre grunnlag for å velge IB. 

Du vil også få et fint utgangspunkt om du tenker utveksling til for eksempel USA i Vg2.

Dersom du ønsker å begynne i Internasjonal klasse søker du på Vardafjell vgs - studiespesialiserende på Vigo. Etter opptaket er klart (tidlig i august) vil du få en sms med en lenke til en undersøkelse fra oss. Der kan du velge Studiespesialiserende klasse med internasjonalt fokus, i tillegg til å velge hvilken matematikk du vil ha, om du ønsker breddeidrett og hvilket fremmedspråk du skal ha.