Internasjonal klasse på Vg1

Som en forsmak på IB vil alle elever som begynner på Vardafjell vgs få tilbud om å være med i en klasse hvor en del av undervisningen foregår på engelsk. Denne klassen kalles for Internasjonal klasse.

Det betyr blant annet at ca. 20 -30 % av undervisningen i en del fag foregår på engelsk. Vanligvis gjelder dette naturfag, geografi og samfunnsfag. Målet er at det skal være IB lærere som underviser i flere av fagene i denne klassen, og at arbeidsmåter og undervisning dermed gjøres mer lik det som er vanlig på IB. Dette vil føre til at elevene vil få et bedre grunnlag for å velge IB.

Dersom du ønsker å begynne i Internasjonal klasse søker du på Vardafjell vgs - studiespesialiserende på Vigo. Etter opptaket er klart (tidlig i august) vil du få en sms med en lenke til en undersøkelse fra oss. Der kan du velge Internasjonal klasse, i tillegg til å velge hvilken matematikk du vil ha og hvilket fremmedspråk du skal ha.