Hvilke fag kan du velge på IB?

Alle elevene på IB får spesiell studiekompetanse. Det skal velges seks fag i tillegg til de obligatorisk fagene TOK og CAS

Du må velge seks fag (subjects) – ett fag fra hver faggruppe (group 1-5), og i tillegg ett ekstra fag fra gruppe 1, 2, 3 eller 4. Hvis du velger to språk fra gruppe 1, skal du ikke velge språk fra gruppe 2.

Alle fagene på IB følges over to år. Higher level fag (HL) tilsvarer 5 timer pr. uke hvert år i to år, Standard level fag (SL) undervises 3 timer pr. uke hvert år i to år. Totalt tilsvarer dette minimum 240 timer pr HL  fag og minimum 150 timer  pr SL fag i løpet av to år. 

Det skal velges minimum 3 Higher Level fag (HL). Normalt velger de fleste elevene 3 HL og 3 Standard Level fag (SL), men noen velger 4 HL og 2 SL. Disse har da muligheten til å eventuelt gå fra HL til SL i ett av fagene senere om de ønsker det.

  

Fagtilbud på IB

 

Group 1 subjects offered:

 • Norwegian A literature HL
 • English A language and literature HL/SL
 • Language A literature self-taught SL 

Group 2 subjects offered:

 • English B HL
 • Spanish/French/German ab intio or B - if enough students sign up. May also be considered as Pamoja taught subjects

Group 3 subjects offered:

 • History HL/SL
 • Psychology SL
 • Economics SL - Pamoja taught only

Group 4 subjects offered:

 • Physics HL/SL
 • Chemistry HL/SL
 • Biology HL/SL

Group 5 subjects offered:

 • Mathematics: Analysis and approaches course HL - Pamoja taught only
 • Mathematics: Application and interpretation course HL/SL
 • Last exam in May 2020: Mathematics HL/SL and Mathematical studies SL

Mer informasjon om innholdet i de enkelte fagene kan finnes her.