Hvilke elever velger IB på Vardafjell?

Mange av elevene på Vardafjell som søker på IB ønsker å studere i utlandet. De ønsker å utvikle sine språkkunnskaper, konsentrere seg om færre fag, gå på en annen studieretning enn det som er vanlig og/eller være bedre forberedt på videre studier i Norge.

Cirka halvparten av IB-elevene velger å fortsette på studier i Norge etter å ha fullført IB. I karaktersammenheng er elevene fra noe over middels og oppover.

Internasjonalt blir engelsk i økende grad brukt i undervisningssammenheng. En rekke utenlandske universiteter (også universiteter i Norge) har nå forelesninger på engelsk. Gode engelskkunnskaper er i større og større grad viktig ved studier på norske universiteter og høgskoler, blant annet fordi mesteparten av litteraturen er på engelsk. IB-elever takler derfor normalt overgangen til høyere studier bedre enn andre elever.

 Det er viktig at en IB-søker er motivert, innstilt på å jobbe og har innsikt i hva det å velge IB  innebærer. IB-lærere, IB-koordinator og YoU-rådgiver legger derfor stor vekt på at aktuelle søkere får grundig informasjon. For å få tilgang til mest mulig informasjon anbefaler vi at elever som vurderer IB på Vg2, velger Vardafjell og Internasjonal klasse på Vg1.