Hva er International Baccalaureate (IB)?

Vil du bli flytende i engelsk både muntlig og skriftlig? Har du lyst å fordype deg i færre fag? Ønsker du et norskfag som har hovedfokus på å lese og der du ikke skriver på sidemål? Vil du ha et internasjonalt vitnemål som åpner dører over hele verden? Da er IB noe for deg!

 Vardafjell videregående skole en IB world school tilsluttet International Baccalaureate Organization (IBO.org) som har hovedkontor i Genève, Sveits, og eksamenskontor i Cardiff, Wales.  IBO har over 4267 medlemsskoler i over 147 land. I Norge er det 35 skoler som tilbyr IB. Vardafjell ble godkjent som IB-skole i 2003, og den første klassen på IB Diploma Programme  startet i 2004. Antall elever som tas opp er ca. 27 per år.

 

IB diploma program er et toårig program som er et alternativ til vanlig Vg2 og Vg3 studiespesialiserende utdanningsprogram. Søkerne til IB må først ha fullført Vg1 studiespesialiserende program (eller tilsvarende program fra utlandet) før de søker seg inn på IB. Elever som er faglig og sosialt modne og som har fullført Vg1 naturfag og matematikk 1T mens de går i 10.klasse kan søke om direkte opptak til Vg2 IB. Les vår Admissions policy (PDF, 143 kB) for mer informasjon.

Elever fra studieforberedende Vg1 musikk, dans og drama, idrettsfag, medier og kommunikasjon samt kunst, design og arkitektur kan også søke på IB. Det er en fordel å gå Vg1 på Vardafjell hvis en har tenkt å søke seg inn på IB, men ingen betingelse. Da vil en få tilgang til ekstra informasjon om IB som vil bli gitt i løpet av Vg1-skoleåret, i tillegg til å kunne gå på besøk i IB klasser underveis i skoleåret. Mange av elevene som vurderer IB velger Internasjonal klasse på Vg1.

Etter å ha fullført IB oppnås et internasjonalt vitnemål - IB Diploma - som gir ulike varianter av spesiell studiekompetanse alt etter hvilke og hvor mange realfag en har i sin fagkombinasjon. Det er viktig å orientere seg i forhold til spesielle opptakskrav til videre studier før man velger fagkombinasjoner. IB elever vil kunne språk- og realfagspoeng tilsvarende det elever kan få på vanlig studiespesialiserende. En kan få generell studiekompetanse i Norge selv om en ikke oppfyller kravene til IB-diploma etter fullført eksamen. Les mer om det på sidene til Samordna opptak.

IB Diploma er meget godt ansett i utlandet, og vil dermed gjøre det enda enklere å kunne søke på studier i de fleste land. 

Alle elever som følger IB Diploma Programme på en IB World School vil bli undervist i tråd med IBs Learner Profile: