Skolehage

Vardafjell vgs har etablert skolehage på skolens område, utenfor det nye forskningsbygget. Skolehageprosjektet er et resultat av skolens tilknytning til Den Naturlige Skolesekken (DNS), og er en del av skolens satsing på bærekraft og miljø.

Det er et mål at skolehagen skal bidra til læring og trivsel, at den brukes i de ulike fagene. I naturfag, samfunnskunnskap og geografi på Vg1 har hagen for eksempel bidratt til å oppfylle læreplanmål om utforsking, for eksempel gjennom å etablere blomstereng, setting av poteter, lage insektshotell og stier i hagen.  Også i fag som norsk og andre filologiske fag er det planer om å bruke skolehagen, for eksempel i sammenheng med å lese romanen «Bienes historie» av Maja Lunde. Skolehagen har både en praktisk side – dyrking av ulike vekster: poteter, ulike grønnsaker og blomster, frukttrær og bærbusker, utarbeiding av kompost osv, men den har også en estetisk, kulturell og opplevelseside. Vi har ulike sitteplasser i skolehagen, og det er et mål at skolehagen skal være et godt sted å være, at den appellerer til sansene, at den brukes til sosiale formål og at «klasserommet» kan tas ut i hagen i ulike sammenhenger. Skolens bibliotek skal for eksempel knyttes til bruken av hagen.