Aktuelt

Bli med å snakk om det

Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv. I desember starter en ny folkeopplysningskampanje hvor målet er å forebygge selvmord. Rogaland fylkeskommune er med i kampanjen som minner oss om at det å spørre om selvmordstanker kan redde liv. Og at det er hjelp å få.

Det er Helse Vest som står bak kampanjen. I kampanjeperioden blir budskapet «Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv» presentert på utendørsplakater i bybildet og nettbannere i mange medier. Korte filmer om temaet blir delt i sosiale medier. Skuespiller Kristoffer Joner, tidligere fotballproff Erik Thorstvedt, basketstjernen Marco Elsafadi, bergensrapperen Myra og skuespiller Aleksandra Gjerpen fronter kampanjen.

 

   

 

Viktig å spre budskapet

– Selvmord er et stort samfunnsproblem som rammer den enkelte og familie og venner hardt og brutalt. Derfor er det så viktig å spre budskapet om at det er hjelp å få, og at det å snakke om selvmordstanker kan redde liv. Ofte tror vi at vi setter ideer i hodet på noen hvis vi bringer temaet på bane. Men det er faktisk motsatt, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Hun har vist et stort engasjement for temaet gjennom flere år, og er glad for at Rogaland nå får sin egen handlingsplan.

Handlingsplanen inneholder tiltak som skal fremme psykisk helse og forebygge selvmord blant elever, lærlinger og ansatte. Planen har også tiltak for hvordan vi kan støtte opp om kommunenes forebyggende arbeid mot hele befolkningen.

 

Hvordan skal du snakke om det?

Det er mange som på ulike måter strever i livet sitt. Erfaring viser at folk flest er redde for å spørre den de er bekymret for om de har selvmordstanker. Vet du hvilke tegn du skal se etter?

Helse Vest har laget en nettside med tips og råd, hva du skal se etter, hvordan du kan ta den vanskelige samtalen med en du er bekymret for og hvor du kan få hjelp. Her er også informasjon til pårørende og en egen side for fastleger, kommuner og skoler.

https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/behandling/psykisk-helse-og-rus/snakk-om-sjolvmord

 

Selvmord et stort folkehelseproblem

I Norge dør cirka 600 mennesker av selvmord hvert år. Det er nesten fem ganger så mange som i trafikken. I tillegg blir det antatt at mellom 3 500 og 7 500 personer årlig forsøker å ta sitt eget liv. Tallene er stabile over tid og det er ingen større regionale forskjeller. Men trass i det store omfanget, blir det ikke snakket om, og selvmordet kommer ofte overraskende på dem rundt.

– Vi må våge å bry oss og tørre å spørre om selvmordstanker. Å spørre har en beskyttende effekt, sier fylkesordføreren.

 

Handlingsplan og kampanje mot selvmord

· Rogaland fylkeskommune sin handlingsplan for selvmordsforebygging «Våg å bry deg» skal til behandling i fylkestinget 8. og 9. desember. I 2017 vedtok fylkestinget en nullvisjon mot selvmord.

· I Regjeringen sin nye handlingsplan for forebygging av selvmord, skal en nullvisjon bidra til at selvmordsforebygging blir prioritert høyere.

· Folkeopplysningskampanjen som skal forebygge selvmord blir i hovedsak å se i uke 50, 51 og i uke 2.

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

De videregående skolene i Rogaland er på gult nivå i trafikklysmodellen som sier hvilke smitteverntiltak de skal følge. Det betyr skjerpede krav til hygiene og avstand.

Skolene har begynt å bruke det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Du som foresatt får en egen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole.   

Russetida er allerede i gang, og ungdommene skal ta en rekke valg som kan være både utfordrende og vanskelige. 

Det blir fysisk oppmøte og vanlig undervisning for elever ved Vardafjell, fra og med onsdag 30. september, i tråd med de nye retningslinjene fra RFK.

Streiken blant bussjåførene fører til at ingen busser kjører i Rogaland. Det innebærer også at det hovedsakelig blir digital undervisning via digitale plattformer under streikeperioden.

Her finner du skoleruten for skoleåret 2020/2021. 

Fra skoleåret 2020-2021 innføres det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) ved alle videregående skoler i Rogaland. VIS blir tilgjengelig for elever og foresatte ved skolestart. 

Den nye utgaven av veilederen for smittevern for videregående skole beskriver hvordan ulike tiltak kan iverksettes avhengig av situasjonen i en trafikklysmodell; grønt, gult og rødt nivå. Tiltakene tilpasses smittesituasjonen i samfunnet og andre faktorer i en totalvurdering.

Vi ønsker dere alle velkommen tilbake til skolen i uke 20. For at alle skal oppleve dette som trygt må vi fremover ivareta en rekke smitteverntiltak. Tiltakene under er rettet mot dere elever. I tillegg til disse er det egne tiltak for ansatte og renhold på skolene.

Til toppen