TOK, EE og CAS - kun for IB-elever

Alle elever som går på IB må gjennomføre Creativity, activity and service (CAS) og Theory of knowledge (TOK) i tillegg til de 6 valgfrie fagene. Det skal også gjennomføres et forskningsprosjekt knyttet til ett av de 6 fagene man har valgt, som skrives sammen til et Extended essay (EE) på ca 4000 ord.

Theory of Knowledge – TOK – er et fag som skal hjelpe deg å se sammenhengen mellom de ulike fagene du har på skolen, og i tillegg øve opp evnen til kritisk tenking. I TOK finnes det mange spennende spørsmål, og ingen fasitsvar. Det betyr at du må bruke det du har lært og opplevd fra din egen hverdag, på og utenfor skolen, til å undersøke og vurdere din egen kunnskap. Typiske diskusjonstemaer i TOK er ”Hva vet jeg?” ”Hvorfor vet jeg dette?” ”Hvilke kilder kan gi meg pålitelig informasjon?” ”Hvorfor er dette viktig for meg eller andre?” og ikke minst ”Hva betyr det egentlig å vite noe?”.

TOK blir beskrevet som en reise heller enn et fag – og er sannsynligvis det faget som i aller størst grad bidrar til at IB elever blir reflekterte, analytiske og i stand til å manøvrer trygt i en digital og spennende framtid. TOK undervises to timer pr.uke. Faget har to formelle vurderingssituasjoner - en TOK exhibition og et skriftlig essay på 1600 ord.

 

The Extended Essay (EE) – er et forskningsarbeid som skal ende opp i et essay på 4000 ord knyttet til ett av fagene du studerer på IB. Du velger selv hvilket fag du ønsker å jobbe med til ditt EE, og faglærer fungerer som en veileder i denne prosessen. Formålet med EE er å utvikle evnen til å gå i dybden i et fag knyttet til en problemstilling du lager selv. Arbeidet med EE lærer deg å arbeide selvstendig og utvikle forskerferdigheter. EE startes rundt jul i 2IB og leveres inn i midten av september i 3IB. IB estimerer ca. 40. timers arbeid knyttet til arbeidet med EE.

 

Creativity, Activity and Service – CAS – er et utenomfaglig program hvor hovedmålsettingen er at eleven skal delta i sosial og utadrettet aktivitet. Det er et uttrykt mål i læreplanen til IB at alle sider av eleven skal utvikle seg.

  • Creativity (C) – handler om at du skal utfordre deg selv kreativt. Det kan være at du melder deg på et kurs i akvarellmaling eller lærer deg å spille gitar. Eller kanskje du vil lære deg 3D tegning eller skrive en novelle? Kreativ tenkning er stikkordet. 
  • Activity (A) – her ligger kroppsøvingsfaget på IB. Da velger du selv hvilken idrett du ønsker å drive med, og du kan gjerne kombinere C og A og utfordre deg selv ved å teste ut en helt ny idrett.
  • Service (S) – er en mulighet til å bidra lokalt og internasjonalt ved å hjelpe andre mennesker i deres hverdag. Noen elever bidrar i elevrådet eller internasjonal komite på skolen, andre strikker ullgensere til premature barn i Afrika eller bidrar på Rød Kors Leksehjelp. Mulighetene er store her, og du kan selv finne ut hvor det føles viktig for deg å gjøre et bidrag.

CAS tilsvarer ca. tre timer pr. uke, og er ikke fastlagt på timeplanen. Alle elevene får en CAS-adviser (som også er elevens kontaktlærer) som hjelper dem å planlegge et spennende og utviklende CAS program tilpasset den enkelte elevs interesser og ønsker. Eleven fører en journal/logg/blogg over utført arbeid som godkjennes av CAS-koordinator.

Ta kontakt med CAS-koordinator Gro Torill Nypan på mail (gro.nypan@skole.rogfk.no) om du vil ha mer informasjon eller har forslag til nye prosjekter våre CAS-elever kan delta på.

TOK, EE og CAS - spennende og personlig utviklende tilbud som kun finnes på IB