Karaktersystemet på IB

Karakterskalaen på IB går fra 1-7, og selve karaktersystemet bygger på klare kriterier bestemt av IB sentralt.

Skriftlig eksamen avholdes i mai måned i 3. klasse, på samme dag i alle land på den nordlige halvkule. Læreplanene og eksamen er identisk over hele jordkloden. Les mer om kravene til bestått IB-vitnemål (IB Diploma) her

Selve karaktersystemet: 

7 = excellent

6 = very good

5 = good

4 = satisfactory

3 = mediocre

2 = poor

1 = very poor

På Extended Essay og Theory of Knowledge gis karakterene A til E (E = failing condition). Disse karakterene regnes om til poeng etter et bestemt system. Det gis maksimalt 3 tilleggspoeng i tråd med følgende tabell:

  

For presisering av utregning av poengsum for en IB elev som søker et norsk universitet, tenker vi oss en elev med følgende IB karakterer:

Norsk HL        5

Engelsk HL        6

Historie SL        4

Biologi HL        4

Kjemi HL        6

Mathematics AI SL      5

Ekstra poeng        2  (for TOK og Extended Essay)

Total karakterpoengsum blir da 32.

Ved opptak til norske høgskoler og universitet må IB - karakterene (IB-poengsum) konverteres til karakterpoeng etter en bestemt omregningstabell. Etter Samordna opptak sin konverteringsskala vil 32 IB poeng tilsvare 45,7 karakterpoeng i Norge. I tillegg til dette gis det ekstrapoeng for realfag og språkfag.

Dersom du tar tilleggsfag fra studiespesialisering (for eksempel språkfag på nivå 3, eller fysikk 1) vil dette bli regnet inn i snittet ditt sammen med IB karakterene dine. Mer informasjon om formelen som brukes finner du på nettsidene til Samordna opptak

I Norge kan eleven få studiekompetanse ved 20 IB-poeng eller mer. (Det forutsettes da at en ikke har noe fag med karakteren 2.)  Les mer om opptakskrav for IB-elever på nettsidene til Samordna opptak.