Hvorfor velge IB?

Flere av våre tidligere IB elever har kommet med gode argumenter for hvorfor det er et veldig godt valg å gå på IB linjen.

Utsagn fra tidligere elever:

”Universitetsstudiene ligner veldig på opplegget på IB, noe som er en stor fordel”.

”Fagbøkene på universitetet og på IB er veldig like fagmessig. Derfor kan IB elever mye av pensumet når de begynner på universitetet.”

 ”På universitetet er mye lagt opp til selvstudium, slik det er på IB-linja.”

”TOK er faktisk noe av det første studenter får bruk for på universitetet, uansett hvilket program.”

”Hvis jeg ikke hadde gått på IB, hadde jeg ikke vært der jeg er i dag – med vitnemål fra Oxford og ekstremt verdifull internasjonal erfaring”

”IB gjør noe med deg – det åpner verden for deg på helt nye måter. Og når man treffer elever fra andre land som har gått på IB har man noe til felles med en gang”

"The IB has made me become a more enduring person, and more appreciative of learning. The IB has not only shaped me as a student, but also in a positive way as a person. I have got a new approach to difficult subjects/problems, and instead of thinking “I have never done this” I now think “I will figure this out”. Others should choose the IB because it is challenging, fun and educational. Many of the things that I have learnt in the IB, such as TOK and a planned approach to extracurricular activities (CAS), have been of great value after I finished the programme. I have had a “real life value” outlook on my subjects ever since I started, including the core-subjects, and I have come to realize that the things I have learnt are not only answers on a piece of paper- they create a foundation for discussion, engagement in social issues, and being a life-long learner. Once an IB-student, always an IB-student."

Med andre ord – det å være en IB-elev gjør noe med deg, det forandrer måten du tenker på og hvordan du ser på utfordringer og læring for alltid. En gang IB- elev, for alltid IB alumni!