Hva er annerledes på IB?

Det er flere forhold som skiller IB fra vanlig studiespesialiserende utdanningsprogram - her får du en liten oversikt

 • Undervisningen foregår på engelsk (unntatt i norsk og fremmedspråk) og følger internasjonale læreplaner
 • IB elevene har kun 6 fag + CAS og TOK – det legges derfor til rette for økt grad av dybdelæring i de fagene eleven velger
 • Undervisningen i de fleste fag foregår i små grupper, og det tilrettelegges for tett oppfølging av faglærer
 • IB elevene har mulighet til personlig faglig oppfølging av faglærer (tutortimer) ved behov – f.eks etter sykdomsperioder eller annet dokumentert fagfravær
 • IB-elevene har ikke kroppsøving – men velger selv hvilke fysiske aktiviteter de ønsker å inkludere i CAS programmet sitt
 • Norskfaget (Norwegian Language A - literature) er hovedsakelig et litteraturstudie – det betyr at språkhistorie, dialektkunnskap og opplæring i sidemål ikke er en del av faget.
 • IB elever skal ha en komponent som innebærer Internal Assessment (faglærer gir vurdering) i samtlige fag.
 • Individual oral exams (muntlig eksamen) er kun knyttet til språkfag
 • Skriftlig eksamen avholdes kun i mai etter endt kurs (Vg3) og foregår på engelsk, unntatt i fremmedspråk og norsk
 • Skriftlig eksamen i et fag er delt opp i flere mindre eksamener av relativt kort varighet. Hver eksamensdel varer fra 45 min til 2,5 timer
 • IB elevene følger egne policies for IB-linjen, i tillegg til generelle regler for alle elever på videregående skole i Rogaland Fylkeskommune
 • All opplæring på IB er knyttet til IB learner profile