Framtiden starter her

På Vardafjell forbereder vi våre elever på framtidens utfordringer i et godt og aktivt skolemiljø. Med et bredt studietilbud med internasjonalt fokus åpner vi dører mot verden.

Det overordnete målet for skolen er at den enkelte elev skal få realisere sitt potensial og at læringen skjer i et læringsmiljø preget av likeverd, trygghet og trivsel.

Vardafjell videregående skole har som mål å utvikle engasjerte, omsorgsfulle og læringsglade ungdommer som bygger kunnskap for framtiden og er i stand til å mestre framtidens og samfunnets oppgaver på en god måte. 

For å nå dette målet tilbyr vi et bredt utdanningsprogram hvor relevans, problemløsning, samarbeid, kritisk tenkning og vurdering for læring skal være grunnleggende elementer for skolens praksis.

Sammen med kjerneverdiene våre engasjement, samhold og læringsglede gir dette grunnlaget for å vise elevene veg til morgendagens muligheter. 

Kjerneverdiene - Klikk for stort bilde