Rektors hilsen

  

Framtiden starter her

På Vardafjell forbereder vi våre elever på framtidens utfordringer i et godt og aktivt skolemiljø. Med et bredt studietilbud med internasjonalt fokus åpner vi dører mot verden.

Vårt dyktige og engasjerte personale står på for at elevene våre skal ha en best mulig skolehverdag. Det overordnete målet for skolen er at den enkelte elev skal få realisere sitt potensial for læring, i et læringsmiljø som er preget av engasjement, samhold og læringsglede. Dette er våre verdier som setter standard og er retningsgivende for elever og ansatte ved Vardafjell.

For oss på Vardafjell er det viktig å jobbe for et godt læringsmiljø på skolen, et miljø som er preget av trygghet, trivsel og gode relasjoner mellom alle, både ansatte og elever. Det er viktig for oss å få frem elevstemmene og elevinitiativet og vi legger derfor til rette for stor grad av elevmedvirkning, blant annet gjennom elevrådsarbeidet, mentorvirksomheten og andre elevkomitéer, som internasjonal komité, miljøkomitéen og bibliotekutvalget. 

Vi er stolte av vårt brede studieforberedende tilbud:

  • Studiespesialisering
  • IB - International Baccalaureate (internasjonal studiespesialisering)
  • Medier og kommunikasjon

Til sammen er dette et tilbud hvor elevene våre blir godt forberedt til videre studier, samtidig som de får mulighet til å følge interessene og talentene sine.

Vardafjell vgs har velholdte og flotte lokaler med egen elevkantine, fint bibliotekområde med stille lesesal, språklab og spesialrom for realfag. I 2020 sto også nytt forskningsbygg ved siden av skolen klart, hvor det blant annet er nye og flotte muligheter for å drive med faget teknologi og forskningslære. Vi fikk også en ny idrettshall fra skoleåret 2020-2021, i tillegg til den eksisterende og flotte Vardafjellhallen. Fra høsten 2022 står nytt bibliotek og kontorer for rådgivere og helsesykepleier.

Velkommen til oss på Vardafjell!