Psykisk helse

Skolens arbeid knyttet til psykisk helse er bygget inn som en del av vårt kontinuerlige fokus på godt og trygt skolemiljø for alle elever og ansatte.

For å sikre at alle elever og ansatte opplever et godt og trygt skolemiljø jobber vi gjennom flere ulike samarbeidsmøter gjennom hele skoleåret.

Arbeid for god psykisk helse - Klikk for stort bilde