Kostnader til videregående opplæring

Du som er elev på videregående skole kan søke stipend fra Lånekassen. Det er flere typer støtte, blant annet kan du søke om utstyrsstipend.  

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring kan få utstyrsstipend. Unntakene er lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater.  
Du må selv søke om stipend. Søknaden må du sende etter at du har fått skoleplass. Når du søker om stipend, vurderer Lånekassen om det er andre typer stipend du kan har rett til.

Du finner informasjon om alle støtteordningene på Lånekassens nettsider.

Lånekassens sider for elever i videregående