Dokumentert fravær

I videregående skole er det en regel om fraværsgrense. Den er slik: Dersom du er borte fra et fag i mer enn 10 prosent uten godkjent dokumentasjon (udokumentert fravær), mister du retten til å få karakteren i faget.

Hvis du planlegger fravær og vil søke om godkjenning av dokumentasjon (dokumentert fravær), skal du bruke fylkeskommunens søknadskjema. Dette leveres til din kontaktlærer. 

Skolene skal følge en bestemt prosedyre hvis en elevs fravær nærmer seg fraværsgrensen og hvis det skal fattes vedtak om å ikke gi karakter.

Du finner utfyllende informasjon i Fraværsgrense Udir-3-2016 og Retningslinjer for håndtering av fravær.