Internasjonale prosjekter

Entreprenørskapsprosjekt i samarbeid med Kurzeme Regionen i Latvia

Høsten 2020 inngikk Rogaland Fylkeskommune med Vardafjell Videregående Skole som hovedpartner et spennende samarbeidsprosjekt med tema Entreprenørskap.

I løpet av de to neste årene skal 50 elever fra fagene Entreprenørskap og bedriftsutvikling besøke Kurzeme Regionen i Latvia med ett mål for øye- å inspirere ungdom i den regionen til å bli grundere i denne regionen i Latvia. Våre elever skal kurse elever som er 16-18 år, i tillegg skal våre elever få innblikk i det lokale næringslivet i Kurzeme regionen – da får de lære mer om internasjonal handel sett fra ett annet lands ståsted. Dette kan skape fremtidig nettverk og lærdom som de kan ta med seg videre både i utdanning og jobbsammenheng.

  

I tillegg skal Vardafjell legge til rette for besøk fra Latvia – der de som kommer skal få besøke lokale grundere her på Haugalandet og få inspirasjon av entreprenørielt arbeid som skjer her i regionen. Det skal også sendes ned profesjonelle kursholdere til Latvia. Mer informasjon om prosjektet kommer.

Organisator og hovedansvarlig for prosjektet – Rogaland Fylkeskommune v/Vardafjell Vgs

May Britt Haugland

Tlf 0047 45974657

May.britt.haugland@skole.rogfk.no

 

Her er offisiell informasjon om prosjektet, Vardafjell har tildelt ca 10% av totalbudsjettet.

 

Programme: European Economic Area Programme:“Local Development, Poverty Reduction and Cultural Cooperation”

Project: LV-LOCALDEV-0004 “Entrepreneurship support measures in the Kurzeme Planning Region”

Abbreviated name: Entrepreneurship in Kurzeme

Project implementation time: 30.06.2021. – 29.04.2024. (34 months)

Lead Partner: Kurzeme Planning Region, LV

Project partners:

 •     Rogaland County Municipality, NO;
 •     Liepāja City Municipality, LV;
 •     Ventspils City Municipality, LV.

The objective of the Project: is to reduce differences in the level of socio-economic development and to ensure balanced development in the Kurzeme planning region by promoting business development.

The target groups are: KPR, local governments, entrepreneurs, non-governmental organizations, including organizations representing employees, trade unions, young people and natural persons.

Main activities:

 1. Strengthening the capacity of the entrepreneurship centre, local governments and the specialists working for the Kurzeme Planning Region (KPR);
 2. Promoting the KPR, strengthening its development level and entrepreneurship;
 3. Regional mentoring of youth for entrepreneurship;
 4. Region specific activities to increase employment and competitiveness.

Expected results:

 •  
 • Strengthened operational capacity of companies;
 • Strengthened capacity of the Kurzeme Entrepreneurship Centre;
 • Trained specialists in the fields of business promotion and local government cooperation, and strengthened capacity of the KPR;
 • Strengthened business support capacity in local governments.

 

Total costs of the project: € 950 605.00 EUR

Project manager: Baiba Kūma, tel. +371 63807276, +371 29190998, baiba.kuma@kurzemesregions.lv;

Project coordinator: Viktorija Reine, tel. +371 63807276, +371 28232978, viktorija.reine@kurzemesregions.lv

More information:

 •