Velkommen til sosialrådgiveren

Sosialpedagogisk rådgiver skal medvirke til at den enkelte elev finner seg til rette i opplæringen og hjelpe eleven med personlige, sosiale og emosjonelle vansker som kan ha noe å si for opplæringen og eleven sine sosiale forhold på skolen.

Den enkelte elev har rett til nødvendig rådgiving om sosiale spørsmål.

Ved behov kan eleven få hjelp til bl.a. å ta opp og klarlegge problem, finne ut hva skolen kan gjøre og om der er behov for å kontakte og/eller henvise til hjelpeinstanser utenom skolen. Ved behov vil sosialpedagogisk rådgiver finne de rette hjelpeinstansene og formidle kontakt med disse.

Rådgiveren er underlagt taushetsplikten. Du skal derfor føle deg trygg når tar opp ulike tema. Det er du selv som bestemmer, i samråd med rådgiveren, hvilke andre samarbeidsparter som må/skal kontaktes for å skaffe riktig hjelp til deg.

Ta kontakt med SoS-rådgiver hvis du vil avtale tid for samtale.