Helsesykepleier

Skolehelsetjenesten gir deg råd og veiledning om det som har med helse å gjøre. Vi kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser. 

Helsesykepleier har kontortid på Veiledningssenteret, rom 105, på skolen hver mandag (10-15:30), onsdag (8-15:30), torsdag (8 -15:30) og fredag kl. 8-14.

Drop-in eller etter avtale.

Kontaktinformasjon til helsesykepleier Halldis Hjelmervik:
Mobiltlf: 95459338
Mail: halldis.hjelmervik@haugesund.kommune.no

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post.

 

 • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10%.
 • Tilbudet er gratis.
 • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten.

Målet med skolehelsestjenesten er å: 

 • Fremme psykisk og fysisk helse
 •  Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 •  Forebygge sykdommer og skader

For at du skal få riktig hjelp, samarbeider helsesykepleier med skolen, foresatte og andre instanser ved behov. Dette skjer i samarbeid med deg som elev. 

Du kan for eksempel snakke med oss om

 • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner
 • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager
 • søvnvansker, ernæring
 • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter
 • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker
 • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt
 • rusmidler, røyk/snus

Vi tar graviditetstester, klamydiatester og kan skrive ut resept på eksempelvis p-piller og p-stav.

HUSK INGEN SPØRSMÅL ER DUMME, OG ALLE RÅD ER GRATIS.
Helsesykepleier har taushetsplikt.

I tillegg har helsesykepleier undervisning i forbindelse med russefeiring, og tilbyr vaksine mot hjernehinnebetennelse til elevene. 

Du kan også benytte deg gratis av tilbudet ved Helsestasjon for ungdom i Haugesund:

Lenker