Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget (SMU) jobber for et godt og trygt læringsmiljø.

Ved hver videregående skole skal det være et SMU hvor elevene, de ansatte, skoleledelsen og fylkeskommunen er representerte.

Skolemiljøutvalget skal være satt sammen slik at representantene fra elevene får flertall. Skolemiljøutvalget består av fem elever, rektor, en avdelingsleder og to ansatte. Rektor leder utvalget. Elevene velges på konstituerende elevrådsmøte.

Skolemiljøutvalget har møter to ganger pr. halvår.