Eksamen

I løpet av de tre årene på studieforberedende skal elevene ha flere eksamener. Våren 2024 blir det skriftlige trekket kunngjort for elevene onsdag 15. mai kl. 9. Eksamensperiode for skriftlig eksamen er fra og med tirsdag 21. mai til og med fredag 31. mai. Muntlig og praktisk eksamen blir i ukene 22, 23 og 24.

Vg1

20 % av elevene trekkes ut til én eksamen: skriftlig, muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen i ett av avgangsfagene.

Vg2

Alle elevene trekkes ut til én eksamen; skriftlig, muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen i ett av avgangsfagene.

Vg3

Alle elevene skal ha skriftlig eksamen i norsk hovedmål. I tillegg trekkes de ut til:

Studiespesialisering: to skriftlige og én muntlig/muntlig-praktisk.

Medier og kommunikasjon: eksamen i tre fag, skriftlig, muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk. Minst ett trekkfag skal være innen programområdet for medier og kommunikasjon.

Påbygg: én skriftlig og én muntlig/muntlig-praktisk.

Ta kontakt med eksamensansvarlig Marit Mellingen Nilsen for ytterligere informasjon.