Eksamen

I løpet av de tre årene på studieforberedende skal elevene ha flere eksamener.

Vg1

Noen elever trekkes ut til en skriftlig eller muntlig eksamen i ett av avgangsfagene.

Vg2

Studiespesialisering og medier og kommunikasjon:
Alle elevene trekkes ut til én eksamen; skriftlig, muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk.

Vg3

Alle elever skal ha skriftlig eksamen i norsk hovedmål. I tillegg trekkes de ut til
Studiespesialisering: I tillegg skal de ha to skriftlige og én muntlig/muntlig-praktisk.
Medier og kommunikasjon: I tillegg skal elevene ha to skriftlig og én muntlig/muntlig-praktisk/praktisk, der en av dem skal være et mediafag.
Påbygg: I tillegg skal elevene ha én skriftlig og én muntlig/muntlig-praktisk.

Ta kontakt med eksamensansvarlig Marit Mellingen Nilsen for ytterligere informasjon.

Til toppen