Eksamen

I løpet av de tre årene på studieforberedende skal elevene ha flere eksamener. Våren 2023 blir det skriftlige trekket kunngjort for elevene fredag 12. mai kl. 9. Eksamensperiode for skriftlig eksamen er fra og med fredag 19. mai til og med fredag 2. juni. Muntlig eksamen blir i ukene 23 og 24.

 

Vg1

Noen elever trekkes ut til en skriftlig eller muntlig eksamen i ett av avgangsfagene.

Vg2

Studiespesialisering og medier og kommunikasjon:
Alle elevene trekkes ut til én eksamen; skriftlig, muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk.

Vg3

Alle elevene skal ha skriftlig eksamen i norsk hovedmål. I tillegg trekkes de ut til:

Studiespesialisering: to skriftlige og én muntlig/muntlig-praktisk.

Medier og kommunikasjon: eksamen i tre fag, skriftlig, muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk. Minst ett trekkfag skal være innen programområdet for medier og kommunikasjon.

Påbygg: én skriftlig og én muntlig/muntlig-praktisk.

Ta kontakt med eksamensansvarlig Marit Mellingen Nilsen for ytterligere informasjon.