Særskilt tilrettelegging

Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging på eksamen eller vurderingssituasjoner i løpet av skoleåret søker du skolen om dette i Visma InSchool.

Elever med behov for særskilt tilrettelegging skal kunne få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin. Tiltakene skal være tilpasset behovene til eleven så langt som mulig. Tilretteleggingen skal ikke gi eleven fordeler framfor andre som ikke får tilrettelegging ved eksamen. Rektor avgjør etter søknad tilretteleggingen og er et enkeltvedtak med klagerett, jfr forskrift til opplæringsloven § 3-29.

Søknad med sakkyndig uttalelse/legeerklæring sendes så tidlig som mulig i løpet av skoleåret, og ikke senere enn 1. april. Søknad sendes av eleven i Visma InSchool. Ta kontakt med sosialrådgiver for eventuell veiledning.