Klage på karakterer

Du kan klage på eksamenskarakterer og standpunktkarakterer. Du kan også klage på at du ikke har fått karakter i et fag (IV).

Foresatte til elever under 18 år har selvstendig klagerett.

Jfr forskrift til opplæringsloven kap. 5. 

(Du kommer til en felles side for fylket)

Klage på karakter