Aktuelt

Bli med å snakk om det

Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv. I desember starter en ny folkeopplysningskampanje hvor målet er å forebygge selvmord. Rogaland fylkeskommune er med i kampanjen som minner oss om at det å spørre om selvmordstanker kan redde liv. Og at det er hjelp å få.

Det er Helse Vest som står bak kampanjen. I kampanjeperioden blir budskapet «Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv» presentert på utendørsplakater i bybildet og nettbannere i mange medier. Korte filmer om temaet blir delt i sosiale medier. Skuespiller Kristoffer Joner, tidligere fotballproff Erik Thorstvedt, basketstjernen Marco Elsafadi, bergensrapperen Myra og skuespiller Aleksandra Gjerpen fronter kampanjen.

 

   

 

Viktig å spre budskapet

– Selvmord er et stort samfunnsproblem som rammer den enkelte og familie og venner hardt og brutalt. Derfor er det så viktig å spre budskapet om at det er hjelp å få, og at det å snakke om selvmordstanker kan redde liv. Ofte tror vi at vi setter ideer i hodet på noen hvis vi bringer temaet på bane. Men det er faktisk motsatt, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Hun har vist et stort engasjement for temaet gjennom flere år, og er glad for at Rogaland nå får sin egen handlingsplan.

Handlingsplanen inneholder tiltak som skal fremme psykisk helse og forebygge selvmord blant elever, lærlinger og ansatte. Planen har også tiltak for hvordan vi kan støtte opp om kommunenes forebyggende arbeid mot hele befolkningen.

 

Hvordan skal du snakke om det?

Det er mange som på ulike måter strever i livet sitt. Erfaring viser at folk flest er redde for å spørre den de er bekymret for om de har selvmordstanker. Vet du hvilke tegn du skal se etter?

Helse Vest har laget en nettside med tips og råd, hva du skal se etter, hvordan du kan ta den vanskelige samtalen med en du er bekymret for og hvor du kan få hjelp. Her er også informasjon til pårørende og en egen side for fastleger, kommuner og skoler.

https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/behandling/psykisk-helse-og-rus/snakk-om-sjolvmord

 

Selvmord et stort folkehelseproblem

I Norge dør cirka 600 mennesker av selvmord hvert år. Det er nesten fem ganger så mange som i trafikken. I tillegg blir det antatt at mellom 3 500 og 7 500 personer årlig forsøker å ta sitt eget liv. Tallene er stabile over tid og det er ingen større regionale forskjeller. Men trass i det store omfanget, blir det ikke snakket om, og selvmordet kommer ofte overraskende på dem rundt.

– Vi må våge å bry oss og tørre å spørre om selvmordstanker. Å spørre har en beskyttende effekt, sier fylkesordføreren.

 

Handlingsplan og kampanje mot selvmord

· Rogaland fylkeskommune sin handlingsplan for selvmordsforebygging «Våg å bry deg» skal til behandling i fylkestinget 8. og 9. desember. I 2017 vedtok fylkestinget en nullvisjon mot selvmord.

· I Regjeringen sin nye handlingsplan for forebygging av selvmord, skal en nullvisjon bidra til at selvmordsforebygging blir prioritert høyere.

· Folkeopplysningskampanjen som skal forebygge selvmord blir i hovedsak å se i uke 50, 51 og i uke 2.

I løpet av fredag 08.05 vil det komme mer informasjon om gjenåpning av skolen. Alle elever oppfordres til å følge med på elevinfo på Its Learning. 

Vardafjell videregående skole tilbyr muligheten til å ta breddeidrett eller teknologi og forskningslære på vg1. 

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses. May 2020 exams for 3IB er og avlyst. 

Dette er en ny situasjon for oss alle. Vi på Vardafjell skal gjøre vårt ytterste for å gi dere så god læring som mulig i ukene framover når skolen er stengt.

Vardafjell videregående skole er stengt fra og med 12.03 kl 13 og frem til påskeferien. Elevene får ikke fri, men skal få opplæring via its Learning/digitale løsninger

Basert på informasjon fra Utdanningsdirektoratet 04.03 vil følgende gjelde ut skoleåret 2019/2020:

Elever som har fravær av helsegrunner vil slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner.

Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut skoleåret 2019/2020. Fra skolestart høsten 2020 vil de vanlige kravene til dokumentasjon igjen være gjeldende.

Foreldre til elever under 18 år og elever som er myndige, kan selv skrive egenmelding. Unntaket fra fraværsreglene gjelder fra 4. mars 2020. Endringen gjelder både for fraværsgrensen i videregående, og for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående.

Les hele saken på sidene til Udir

 

Til toppen