Skolerute 2022/2023

I skoleruten for 2022-2023 gjelder følgende som forskrift og kan ikke endres: Første skoledag for elevene, tidspunkt for høst- og vinterferie og to felles planleggingsdagar, en i høsthalvåret og en om våren.

Fylkeskommunen gir forskrift om skole- og feriedagar, se opplæringslova § 3-2.


 

 

August

Skolestart for elevene onsd 17.

11

September

 

22

Oktober

Høstferie uke 41 (10. - 14.)

16

November

Elevfri tirsd. 15. (planleggingsdag)

21

Desember

Siste skoledag for elevene før jul onsd 21.

15

Januar

Første skoledag for elevene etter jul tirsd. 3.

21

Februar

Elevfri onsd. 15. (planleggingsdag)

Vinterferie 27.-28.02.

17

Mars

Vinterferie uke 9 (01.-03.03.)

20

April

Påskeferie 3.-10. april

14

Mai

Off. høytidsdager  mand. 1. og onsd. 17., torsd. 18., Fri fred. 19.

Mand. 29.

 

18

 

Juni

 

Siste skoledag for elevene onsd. 21.

 

15

 

Sum elevdager

 

 

190

Til toppen