Skolerute 2021/2022

Fylkeskommunen gir forskrift om skole- og feriedagar, sjå opplæringslova § 3-2

I skoleruta for 2021-2022 gjeld følgjande som forskrift og kan ikkje endrast:  

Første skoledag for elevane, tidspunkt for haust- og vinterferie og to felles planleggingsdagar, ein i hausthalvåret og ein om våren.  

 

 

August 

Skolestart for elevene mand 16.  

12 

September 

 

22 

Oktober 

Høstferie uke 41 (11. - 15.)  

 

16 

November 

Elevfri tirsd. 16. (planleggingsdag) 

21 

Desember 

Siste skoledag for elevene før jul tirsd. 21. 

 

15 

Januar 

Første skoledag for elevene etter jul mand. 3.  

 

21 

Februar 

Elevfri torsd. 17. (planleggingsdag) 

 

18 

Mars 

Vinterferie uke 9 (28.02.-04.03.) 

 

19 

April 

Påskeferie 11.-18. april 

15 

Mai 

Off. høgtidsdager  tirsd. 17., torsd. 26. 

Fred. 27.Elevfri 

 

 

19 

 

Juni 

 

Off. Høgtidsdag mand. 6. 

Siste skoledag for elevene fred. 17 

 

 

12 

 

Sum elevdager 

190 

 

 

 

Planleggingsdager for lærerne: 

Onsd. 11., torsd. 12. og fred. 13. aug. 

Tirsd. 16. nov. RFK 

Torsd. 17. febr. RFK 

Fred. 27.05. planl. dag – to økter 

 

Til toppen