VAKSINE MOT SMITTSOM HJERNEHINNEBETENNELSE

Alle elever ved de videregående skolene i Haugesund (både Vg1, Vg2 og Vg3 ) tilbys nå vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse. 

Alle elever ved de videregående skolene i Haugesund tilbys Nimenrix-vaksine til 400 kr.
Vaksinasjon vil foregå på Svehaugstemmen 2 i slutten av september, etter skoletid. Samme bygg hvor Covid-19 vaksinering foregår/tidligere Ford-Auto.

Dersom du vil ha vaksine må du melde deg på og betale til helsesykepleier ved skolen innen 10. sept. 2021.
Hver klasse får egen tid/dag for påmelding og betaling.

Betaling via Vipps ved påmelding. Du vil samtidig bli tildelt time til vaksinering. Sjekk at du har en «over 15 år-profil» på vippskontoen. (Nødvendig for å betale til bedriftsnummer).


Se informasjon fra Folkehelseinstituttet

Mvh
Helsesykepleier: Halldis V. Hjelmervik, Vardafjell vgs.
Mob nr 95 45 93 38.

Til toppen