Ungdata-undersøkelsen 2022

Ungdata-undersøkelsen gjennomføres blant elever i Vg1 og Vg2 på videregående skoler i Rogaland i uke 10-13. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med på fritiden. Ungdom gis mulighet til å fortelle hvordan det er å vokse opp i dag, kommunene og fylkeskommunene får kunnskap om oppvekstsituasjonen og undersøkelsen gir forskningsdata om oppvekstsituasjonen lokalt, nasjonalt og over tid. Den er rettet mot ungdom under 20 år. Undersøkelsen blir gjennomført i skoletiden, og det er frivillig å delta. I det vedlagte informasjonsskrivet kan dere lese mer om undersøkelsen, hvordan personvern blir ivaretatt, og om samtykke fra foresatte.

Ta kontakt med skolen på mail vardafjell-vgs@skole.rogfk.no, på telefon 52 70 99 10, eller direkte til kontaktlærer hvis du har spørsmål.

Her kan du laste ned informasjonsskriv om UNGDATA-undersøkelsen

Informasjon om Ungdata-undersøkelsen (PDF, 191 kB)

Til toppen