Søknad om treningstider for lag og foreninger

Er ditt lag interessert i treningstid i Vardafjell Arena eller Karmsund Idrettshall? Nå kan du søke om treningstid for skoleåret 2021/2022. 

Du kan søke på treningstid i Vardafjell Arena som består av to haller; Vardafjellhallen og Haugalandshallen (ny), og Karmsund Idrettshall. Treningsperioden blir fra og med mandag 16. august 2021 til og med fredag 13. mai 2022, med unntak av ferier etc. 

Fristen for å søke er mandag 31. mai 2021. Søknadsskjema finner du her

Kontaktperson: 
Anne Brit Odland
Mailadresse: anne.brit.odland@skole.rogfk.no
Telefon: 52 70 99 16

Til toppen