Skriftlig eksamen våren 2020 er avlyst

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses. May 2020 exams for 3IB er og avlyst. 

Kunnskapsdepartementet vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Dette vil bli besluttet etter påske.

Kunnskapsdepartementet ser nå på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen.

Vi vil nå prioritere å sikre vurderingsgrunnlag for å sette standpunkt. 
For at lærerne skal få tilstrekkelig vurderingsgrunnlag, er det viktig at alle elever deltar i hjemmeundervisningen slik de normalt gjør på skolen. 

Halvårsvurderingen som ble satt til jul skal ikke alene være grunnlag for vurderingen av standpunktkarakteren. Halvårsvurderingen er en del av underveisvurderingen, og skal både gi informasjon om hva eleven mestrer etter kompetansemålene i læreplanen, og gi veiledning om hvordan eleven kan øke kompetansen i faget. Denne karakteren beskriver kompetansen eleven har nådd ut fra det som er forventet på tidspunktet for vurderingen. 

Standpunktkarakterer i fag blir gitt ved avslutningen av opplæringen, og skal føres på vitnemålet. Alle videre vurderinger blir planlagt og gjennomført med tanke på å få satt en standpunktkarakter som viser hvilken kompetanse hver enkelt elev har ved skoleårets avslutning.  

Elevene skal ha standpunktkarakter i orden og adferd. Det foretas som vanlig en helhetlig vurdering av elevens orden og adferd frem til avslutningen av opplæringen. Hvis det ikke er klare avvik fra vanlig orden eller adferd skal eleven ha karakteren God.

For mer informasjon se sidene til Udir om eksamen
For 3IB finnes det mer informasjon på sidene til IB om Covid-19 updates

Til toppen