Skolestart for elever og foresatte

Foresatte til elever under 18 år har tilgang til skolenes administrative system Visma InSchool. Logg på via ID-portalen på vardafjell-vgs.inschool.visma.no. Der vil du får tilgang til kontaktopplysninger, timeplan, fag og læreplaner.

Informasjonsmøter for foresatte i Vg2 blir 31. august kl. 18.00 og for Vg1 1. september kl. 18. 

Vi gleder oss stort over å få lov til å ta imot dere til et nytt skoleår. Vg2- og Vg3-elever kommer tilbake til kjente rammer, mens for Vg1 er det spennende med ny skole. Elevmentorene våre fra Vg2 og Vg3 møter Vg1 første skoledag, og vil følge dere trygt gjennom året.

  • Vg1 møter kl 09:00 på skolens uteområde. Elevmentorene markerer med plakat hvor klassen din skal møte.
  • Vg2 og Vg3 møter kl 11:45 direkte på sitt klasserom. Dere får melding om hvilket klasserom.

Når inntaket er klart (ca 8. august) vil vi sende ut en undersøkelse på sms til de elevene som har kommet inn. Her velger dere matematikk, språk og hvilken klassetype dere ønsker.

Til toppen